Invitation til FEPDIS release party

Invitation til FEPDIS release party

Vi vil gerne invitere dig/jer til release party på et EU projekt, som forældre fra Stensagerskolen har arbejdet på i 2 år.

Projektet er endt ud i en hjemmeside, hvor forældre og søskende til børn med handicap fortæller om deres oplevelser og de forandringer, det har medført at få et barn og en søskende med handicap. Alle fortællingerne er oversat og tekstet til 8 forskellige sprog, så mange flere kan forstå og få udbytte af dem.

Hjemmesiden er primært tænkt som en platform, hvor forældre og søskende kan dele viden, oplevelser, tanker, finde inspiration og sparre med hinanden.  Vi mener også, at platformen rummer mange perspektiverende muligheder for læring og øget indsigt for mange andre med professionel tilknytning til området.

Vi vil derfor gerne fremvise hjemmesiden og invitere på en let anretning

TORSDAG d.3 JUNI 2019 kl. 14.00 til 16.00 på SOSU ØSTJYLLAND Hedeager 33, Aarhus N.

Program:   

Velkommen og kort præsentation af projektet.

Hjemmesiden præsenteres

Involverede forældre præsentere og viser eksempler fra deres fortællinger.

Fælles drøftelse af perspektiver for brugen af hjemmesiden.

 

Vi håber at se rigtig mange af jer. Tilmelding til ncv@sosuoj.dk