FOCUS

FOCUS

FOCUS-projektet - Forward Looking Social Europe Skills - er et EU-støttet udviklingsprojekt.

Projektet har til formål via en innovativ tilgang:

 • at udvikle et bud på fremtidens kompetencebehov blandt socialt arbejdende mennesker og medarbejdere i Europa
 • at teste og evaluere de udviklede kompetencebeskrivelser, metoder og politikker på udvalgte arbejdspladser i de 4 deltagende EU-lande


Partnerskabet består af:

 • Vorarlberg Applied Science University, Østrig,
 • SOSU Østjylland Danmark,
 • Istituto Formazione Operatori Aziendali, Italien og
 • Organizatia Umanitara Concordia, Rumænien.

Derudover er Colegiul Asistentilor Sociali, som er den faglige organisation bag socialarbejdere i Rumænien, tilknyttet projektet som ekstern supervisor.

Projektet vil basere sig på innovative tilgange som Future workshop og Delphi-metoder for at involvere over 220 interessenter (ansatte, arbejdsgivere og beslutningstagere) i udviklingen af ​​fremtidige prognoser for kompetencebehovet blandt medarbejdere inden for det sociale felt.

FOCUS-projektet vil bidrage til øget samarbejde mellem EU partnerkredsen og erfaringsdele eksisterende tværnationale tilgange og politikker hvad angår dette arbejdsområde og dens mange facetter.

Det forventes, at:

 • projektet vil engagere over 1.500 interessenter og aktører inden for det sociale område i de 4 lande over de næste 3 år.
 • formidlingsaktiviteter vil nå ud til mere end:
  • 500 organisationer, indenfor det sociale område,
  • 500 fagfolk og
  • 500 medlemmer af den offentlige mening på EU-niveau.

Interventioner såsom uddannelse af 80 HR-ledere af SMV'er på det sociale felt og webinar-informationsworkshops om virkningen af ​​digitalisering i det sociale arbejde vil blive piloteret. Projektresultaterne vil blive vurderet og valideret gennem dybdegående evalueringssløjfer.

Kontakt