Keep me safe

Keep me safe

Projektet Keep Me Safe er finansieret af Den Europæiske Union under Erasmus + -programmet.

Projektet sigter mod:

 • at udvikle tihørende læseplaner for ungdoms-medarbejdere;
 • udforske mulighederne for og udvikle 'ungdomskammerater', hvor unge mennesker styrkes sammen til at tackle de problemer, projektet behandler, og
 • at udvikle en digital læringsapp, der vil styrke disse initiativer gennem en ny grænseflade.

 

For at nå dette mål i projektets første fase fastlagde vi tre mål:

 1. At definere en rollespecifikation – opgave og funktionsbeskrivelse for ungdomsarbejdere inden for forebyggelse og opmærksomhed mod seksuelt misbrug.
 2. At etablere kompetencerammer ved at identificere nøglekompetencer for unge arbejdstagere inden for forebyggelse og opmærksomhed mod seksuelt misbrug og forudbestemte områder
  • forståelse af seksuelle overgreb,
  • kulturelle determinanter for opfattelse af misbrug og overgreb.
  • holdninger og adfærd i relation til seksuelt misbrug,
  • beskyttelse i ungdomssektoren og
  • proaktiv kommunikation om emnet seksuelt misbrug) og opdeling af dem i færdigheder, viden og holdninger.
 3. At udvikle en læseplan, der imødekommer ungdommens arbejdstageres behov. 

For at nå disse mål i hver partner land er der gennemført fokusgrupper og interviews med centrale interessenter, ungdomsarbejdere og resourcepersoner inden for forebyggelse og bevidstgørelse om seksuelt misbrug for at få input til formulering af en kompetenceramme.

Det følgende er korte rapporter om implementering af feltarbejde fra hver partnerstat. 

I Danmark blev relevante ngo'er identificeret og interviewet om dette emne og for at høre om deres aktiviteter og oplevelser af kvalitet og omfang af seksuel information til unge. Efter samtale med Maria Buhl fra organisationen "Sex og Samfund" (https://sexogsamfund.dk) stod det klart, at der er et stort fokus og mange indsatser, der er målrettet mod de højeste niveauer i folkeskolen (15- 16 år).

Maria Buhl påpegede også, at der kun er få initiativer og erfaringer fra ungdomsuddannelsesområdet. De erfaringer der er – er alle fra gymnasier - og ingen fra erhvervsskoleområdet, selvom mange forhold kunne indikere, at behovet måske er mere presserende blandt unge inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Efter samtalerne med forskellige interessenter synes der at herske enighed om, at vi i Danmark har den nødvendige lovgivning og procedurer til bekæmpelse af seksuelt misbrug. Der er også generelt enighed om, at vi har meget viden om, hvad der fungerer, når det kommer til forebyggende foranstaltninger.

Mange medarbejdere/lærere påpegede imidlertid, at der er brug for at styrke og bringe de forebyggende foranstaltninger, forskellige initiativer, aktiviteter og forskellige tilbud om rådgivning og vejledning ud og ind i unges dagligdag på ungdomsuddannelsesinstitutionerne, når “ting begynder at ske ”.

Især nu, hvor flere og flere unge kommer fra hjem og baggrunde, der ikke har et åbent tankesæt, når det kommer til sex.

Også elever udtrykte et ganske klart budskab i de gennemførte interviews. De føler sig usikre, sårbare og mangler konkret viden – og bliver ofte ikke mere oplyste af at taler med deres jævnaldrende.

De unge mener, at sex og relaterede aspekter bør fylde mere under deres ungdomsuddannelse. Adgang til at få  mere viden og en mulighed for at søge råd og vejledning på deres ungdomsuddannelses institution.

Den gennemsnitlige alder for seksuel debut i Danmark er 16,1 år. I en alder af 26 år har over 25% haft en seksuel sygdom. I årene fra debut i alderen 15-18 år til 26 år gennemfører en overvældende majoritet af unge en ungdomsuddannelse. Derfor er det et godt afsæt for at nå unge med fere initiativer og konkrete indsatser.

Besøg projektets hjemmeside: www.keepmesafe.eu