LOST

LOST

LOST projektet er udviklet af den italienske koordinator og har overordnet til hensigt at udvikle modeller og tilgange som kan påvirke: Forebyggelsesfasen: At antallet af mennesker der forsvinder – frivilligt eller ufrivilligt reduceres. Eftersøgningsfasen: At eftersøgningen, når et menneske er erkendt savnet, styrkes. Omsorgs- og efterbehandlings fasen: At omsorgen for de direkte involverede når en person bliver savnet, styrkes.

Projektet starter med en kortlægning af de hidtidige procedurer i forhold til disse 3 faser i de involverede partnerlande. Med afsæt i de indhentede erfaringer og beskrivelser læres der af hinanden og analyseres hvad der kan gøres anderledes og bedre. Hvilke opmærksomhedsområder og kompetencer der kan styrkes i forhold til de nævnte 3 faser.

SOSU Østjyllands primære interessefelter er naturligt:

Fase 1: Forebyggelse

Fase 3: Omsorg for de involverede

Men projektet vil også bringe danske erfaringer og knowhow til partnerskabet vedrørende fase 2; eftersøgningsfasen.

I Danmark forlader mere end 2 demente i snit om ugen deres adresse og i år 2017 blev 16 fundet for sent.

Et stort antal mennesker med psykiatriske diagnoser – nogen dog også uden diagnose, forsvinder hvert år

Mange professionelle vil opleve at de mistede en på deres vagt – ligesom mange pårørende må opleve frygten for at de mister deres kære, nogen vil opleve at de gjorde.

Mange børn og unge ”forsvinder” hvert år frivilligt – ufrivilligt for kortere eller meget længere perioder. De forsvinder af mange forskellige årsager – herunder også kulturelle årsager. Mange professionelle var i kontakt med disse børn og unge kort tid før de forsvandt. Kunne de have forudset det, hvis de var klædt bedre på.

Projektet har til formål at udvikle og afprøve 2 forskellige curricularer med tilhørende papirbaseret og elektronisk undervisningsmateriale og afprøve dette materiale på de(n) målgruppe, der identificeres som mest relevant i partnerlandene.  Målgruppen udgør i alt 30 kursister, som forventes identificeret i samarbejde med NGOen Missing People.

Skolen gennemfører projektet i samarbejde med organisationen Missing People.

 Øvrige partnere i projektet er

C.M. SKOULIDI & SIA E.E. Grækenland, INSTITUTI PRINCIPE REAL – ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO, Portugal, ASSOCIAZIONE OMNIS, Italien, EUROPEAN FORUM OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Belgien

Og koordinator er SIULP Perugia, Italien.

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, kontakt da venligst nedenstående.

Bodil Mygind Madsen

European Senior Manager

Aarhus

bmm@sosuoj.dk 2326 1290