Transcultural nursing in practice

Transcultural nursing in practice

Projektet vil udvikle undervisningsmateriale og især en række læringsvideoer, der retter sig specifikt mod at øge de professionelles men især de studerendes kompetencer og beredskab til at møde mennesker fra andre lande og kulturer, der ender i situationer, hvor der bliver brug for professionel sygepleje og omsorg.

Den fri bevægelighed på det europæiske arbejdsmarked i sammenspil med en markant stigende turisme gennem de seneste år, medfører at flere og flere af de ca. 500 millioner europæer oplever, må søge behandling hos læger, blive indlagt på sygehuse og at flere af os bliver ældre under andre himmelstrøg end dem vi er født under og ender med at blive afhængig af hjemmepleje under disse fremmede himmelstrøg.

For den professionelle omsorgsgiver – uanset fagligt niveau og profil, kommer flere og flere til at stå i mødet med borgere og patienter med en helt anden kulturel tradition, tilgang og forventning til dette pleje- og omsorgsmøde.

Gennem 6 workshops i de 6 deltagende partnerlande er det projektets formål at opsamle viden om de udfordringer den markant stigende bevægelse af mennesker på tværs af landegrænser og forskellige kulturer stiller den professionelle sygeplejer og omsorgsgiver overfor.  Deltagerne i disse workshops er brugere af sundhedssystemer og professionelle fra såvel praksis som skolemiljøer.

Projektet er bevilliget og finansieret af Tjekkiet og koordinator er sygeplejeskolen Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice. Koordinatoren inviterede SOSU Østjylland ind i projektet for at sikre et nordisk input i projektet, men især med ønske om at kunne trække på skolens IT-pædagogiske tilgang og at skolen kunne stille med engelsktalende seniorer som brugerrepræsentanter.

Projektet vil udvikle undervisningsmateriale og især en række læringsvideoer, der retter sig specifikt mod at øge de professionelles men især de studerendes kompetencer og beredskab til at møde mennesker fra andre lande og kulturer, der ender i situationer, hvor der bliver brug for professionel sygepleje og omsorg.

Det udviklede undervisningsmateriale vil afsluttende blive afprøvet i et mix af virtuel undervisning, hvor 5 elever akkompagneret af 2 underviser deltager i et 14 dages kursusforløb i Tyrkiet. Tilsvarende kommer 5 elever og 2 lærer fra Bandalona til Aarhus, i juni 2019.

 

Øvrige deltagere i projektet er:

The Academic College of Tel-Aviv-Yaffo

Sygeplejeskolen Cigli Ahmet Adnan Saygun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Tyrkiet

European University, Cyprus

Ludus Sanctius SL, Bandalona, Spanien 

Du kan læse mere om projektet og følge projektet her:

http://www.project-tnp.eu/

og her:

https://www.facebook.com/pg/Transcultural-Nursing-for-Practice-756713041203388/about

 

Erasmus+ logo

SOSU Østjyllands budget i projektet er 78 520,00 euro.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere informationer om projektet, kan du kontakte en af skolens internationale medarbejdere

Bodil Mygind Madsen

European Senior Manager

Aarhus

bmm@sosuoj.dk 2326 1290