Skip to main content

LOST

LOST projektet er udviklet af den italienske koordinator og har overordnet til hensigt at udvikle modeller og tilgange som kan påvirke: Forebyggelsesfasen: At antallet af mennesker der forsvinder – frivilligt eller ufrivilligt reduceres. Eftersøgningsfasen: At eftersøgningen, når et menneske er erkendt savnet, styrkes. Omsorgs- og efterbehandlings fasen: At omsorgen for de direkte involverede når en person bliver savnet, styrkes.

Projektet starter med en kortlægning af de hidtidige procedurer i forhold til disse 3 faser i de involverede partnerlande. Med afsæt i de indhentede erfaringer og beskrivelser læres der af hinanden og analyseres hvad der kan gøres anderledes og bedre. Hvilke opmærksomhedsområder og kompetencer der kan styrkes i forhold til de nævnte 3 faser.

SOSU Østjyllands primære interessefelter er naturligt:

Fase 1: Forebyggelse

Fase 3: Omsorg for de involverede

Men projektet vil også bringe danske erfaringer og knowhow til partnerskabet vedrørende fase 2; eftersøgningsfasen.

I Danmark forlader mere end 2 demente i snit om ugen deres adresse og i år 2017 blev 16 fundet for sent.

Et stort antal mennesker med psykiatriske diagnoser – nogen dog også uden diagnose, forsvinder hvert år

Mange professionelle vil opleve at de mistede en på deres vagt – ligesom mange pårørende må opleve frygten for at de mister deres kære, nogen vil opleve at de gjorde.

Mange børn og unge ”forsvinder” hvert år frivilligt – ufrivilligt for kortere eller meget længere perioder. De forsvinder af mange forskellige årsager – herunder også kulturelle årsager. Mange professionelle var i kontakt med disse børn og unge kort tid før de forsvandt. Kunne de have forudset det, hvis de var klædt bedre på.

Projektet har til formål at udvikle og afprøve 2 forskellige curricularer med tilhørende papirbaseret og elektronisk undervisningsmateriale og afprøve dette materiale på de(n) målgruppe, der identificeres som mest relevant i partnerlandene.  Målgruppen udgør i alt 30 kursister, som forventes identificeret i samarbejde med NGOen Missing People.

Skolen gennemfører projektet i samarbejde med organisationen Missing People.

 Øvrige partnere i projektet er

C.M. SKOULIDI & SIA E.E. Grækenland, INSTITUTI PRINCIPE REAL – ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO, Portugal, ASSOCIAZIONE OMNIS, Italien, EUROPEAN FORUM OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Belgien

Og koordinator er SIULP Perugia, Italien.

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, kontakt da venligst nedenstående.