BEPRESEL - A better preparation for Senior Life

BEPRESEL - A better preparation for Senior Life

SOSU ØSTJYLLAND er ansøger og koordinator på dette EU finansierede projekt, der har til formål at udvikle og afprøve en undervisningsmodel for, hvordan man kan styrke og kvalificere den sundhedsmæssige udbytte af seniorers aktive tilgang til aldringsprocessen.

Baggrunden for projektet er det faktum;

  • at er der nogen der har forstået budskabet om aktiv aldring så er det danske seniorer.

Ikke desto mindre kan man ikke se nogen fald i antallet af hjælp afhængige år til sidst i livscyklussen.

Barrieren projektet skal forsøge at overkomme og udvikle en model for at gennembryde, er at mange seniorer mere basere deres tilgang og forståelse af aldringsprocessen på myter og egne oplevede erfaringer og kulturelle antagelser end på videnskabelig faktuel viden om aldring og mulighederne for at påvirke aldringsforløbet.

Mange seniorer er ikke i stand til at forstå – at perspektivere den generelle information der er om sundhed og fastholdelse af funktionsniveau – fordi de ikke har grundforståelsen af de grundlæggende paratmetre der afgør hvordan aldringen forløber.

Intentionen I projektet er at udvikle en forståelse for at eftersom det er generelt accepteret at det tager mellem 9 og 17 år at blive kompetent for at kunne begå sig i voksen/arbejdslivs perioden – at så kunne det give mening at kræver om ikke år – så nogle få timers uddannelse/undervisning for at blive en kompetente til senior livet.

Projektet tager sigte på at udvikle et uddannelsesforløb for seniorer, for at klæde dem vidnemæssigt bedre på

Projektet er planlagt til at gennemløbe 5 faser

  1. Udvikling af en strategi til at overkomme den modstand der er blandt seniorer – til at tilmelde sig og i givet fald melde sig til et kursus om Senior-sundhed

  2. Udfærdigelse af kursus beskrivelser (curricula) for et senior sundhedsundervisningsprogram på 12 til 16 lektioner, afspejlende forskellige målgrupper

  3. Udfærdigelse af en pædagogisk kursusbeskrivelse(curricula) som afsæt for uddannelse og træning af senior undervisere i at formidle senior sundheds undervisningsprogrammerne

  4. Udfærdigelse af platform – indeholdende generelle oplysninger om senior sundhed, undervisningsmaterialet og en interaktiv senior sundhedsprofilering

  5. Senior Sundhedsuddannelseskoncept. Udarbejdelse af en sammenhængende koncept beskrivelse til formidling og inspiration i de deltagende lande og det øvrige EU

Øvrige deltager i projektet er:

  • UNIWERSYTET JAGIELLONSKI og via dem Senior Universitetet i Krakow
  • Università delle LiberEtà del Fvg ( Aftenskole I Udine – især for seniorer
  • LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
  • AOF SKANDERBORG AFTENSKOLE

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan er du meget velkommen til at kontakte nedenstående.

Bodil Mygind Madsen

European Senior Manager

Aarhus

bmm@sosuoj.dk 2326 1290