Forløb til folkeskoler

Forløb til folkeskoler

Se materialer og forløb for elever i 4. - 10. klasse, og oplæg for undervisere.

  • De 4 første punkter er materialet udviklet til faget Uddannelse og Job i udskolingen, men opfylder også mål i grundfagene. Det er praksisfaglige forløb med vekslen mellem teori og praksis omhandlende det at arbejde med mennesker.
  • De sidste 3 punkter er for elever i 4.-10. klasse og undervisere.

For mere info, kontakt:

Birgitte Lykke Rasmussen

Uddannelses- og rekrutteringsvejleder - Grundforløb 1, Grundforløb 2 SOSU, SOSU Hjælper, Pædagogisk Assistent

Silkeborg, Skanderborg

blr@sosuoj.dk 2516 3823

Video til opgave 1: Introduktion til SOSU Assistent

Link til video.

Video til opgave 2 – Anders og livsstil

Link til video

Video til opgave 2 – Anders på sygehuset

Link til video

Video til opgave 3 – Find fem fejl

Link til video

Video til opgave 3 – Find fem fejl – uden fejl

Link til video

Y-tallerken

Link til video