Elever og ansatte får nemmere adgang til udlandsophold

Elever og ansatte får nemmere adgang til udlandsophold

I februar 2021 fik skolens internationale arbejde et fint klap på skulderen. Mobilitetskonsortiet SOSU Interreg, bestående af SOSU Nord, Randers Social- og Sundhedsskole samt SOSU Østjylland modtog nemlig en Erasmus-akkreditering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Akkrediteringen er en formel anerkendelse af et mangeårigt samarbejde mellem de tre skoler om at sende elever og medarbejdere på praktik- og studieophold i udlandet. Med akkrediteringen er der nemmere adgang til midler, der kan finansiere udlandsopholdene.

Jan Wadsholt, skolens internationale koordinator, er stolt af akkrediteringen: ”Internationalt samarbejde er et vigtigt element i skolernes strategi for udvikling af uddannelserne. Gennem fælles udviklingsarbejde i konsortiet og i tæt samarbejde med et stort internationalt netværk af partnere i mange lande understøtter skolerne, at elever og medarbejdere tilbydes relevante praktik- og studieophold i udlandet.

Konsortiets seneste bevilling giver mulighed for at sende ca. 120 elever på praktik- eller skoleophold og ca. 30 medarbejdere på studieophold med støtte fra Erasmus+ programmet. En betragtelig stigning fra de tidligere ca. 80 bevillinger.

Vi er meget bevidste om de mange gevinster, det internationale samarbejde giver”, forklarer direktør Anette Schmidt Laursen, og fortsætter: ”både i form af inspiration til pædagogisk og faglig nytænkning af undervisningen og mulighed for at stille dansk know-how til rådighed for udenlandske samarbejdspartnere. Der er naturligvis ikke stor international udveksling af elever og ansatte i øjeblikket, men der er noget at se frem til, når grænserne genåbnes.

 

Læs mere om praktik i udlandet her >>