Privatlivspolitik og cookiepolitik

Cookiepolitikken fremgår af punktet 'besøgende på sosuoj.dk'. Nederst på siden kan du se hvilke cookies, der indsamles på siden.

Opdateret 14. juni 2023

1. Dataansvar

SOSU Østjylland er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

SOSU Østjylland 
Hedeager 33, 8200 Aarhus N 
8741 2626, sosuoj@sosuoj.dk

Skolens DPO er: 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
72 27 30 02, dpo.sosu.øst@bechbruun.com 


2. Person
oplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser. 

Personoplysninger inddeles i almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og særlige personoplysninger (CPR-nummer og strafbare forhold).

3. Dine rettigheder og mulighed for at klage

Du kan ved henvendelse til os få indsigt i, berigtiget, slettet, udleveret og/eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af disse rettigheder, vil vi svare dig inden for en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det. Hvis du er uenig i måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os eller indgive en klage til Datatilsynet.


4. Datamodtagere

For at varetage de formål med behandling af personoplysninger, som beskrives nedenfor, deler vi dine personoplysninger med relevante samarbejdspartnere og leverandører, fx myndigheder og leverandører af it-systemer. Databehandlerne behandler personoplysningerne på SOSU Østjyllands vegne og efter vores instruks fastlagt i en databehandleraftale. 

Vi videregiver dine personoplysninger til eksterne tredjeparter og myndigheder som SKAT og SU, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af at varetage dit uddannelsesforløb. Det kan blandt andet være til andre uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og læresteder.

Vi anvender også datamodtagere, der befinder sig i tredjelande (USA). I de tilfælde deles dine personoplysninger på grundlag af aftalen 'EU–U.S. Data Privacy Framework' (DPF) indgået i juli 2023.

 

5. Typer af registrerede

Herunder kan du for de enkelte typer af registrerede læse mere om formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger, datamodtagere, samt opbevaring og tidsrum for registrering.

Cookies