Pædagogiske Assistenter bliver eksperter i outdoor

Pædagogiske Assistenter bliver eksperter i outdoor

Det er børns naturdannelse, der er på skoleskemaet på SOSU Østjylland i Silkeborg. I Danmarks uofficielle outdoor hovedstad kan man som noget nyt uddanne sig til Pædagogisk Assistent med speciale i Outdoor. Første Outdoor-hold startede i august og forberedelserne er allerede i gang til endnu et hold, der starter til august 2023.

Outdoor-uddannelsen er lidt anderledes i form og indhold end den almindelige Pædagogisk Assistent-uddannelse. Uddannelsen er bygget op af temaer, hvor man på tværs af fagene har udeliv og natur som fokus og omdrejningspunkt.

Eleverne på dette første hold udviser stor begejstring for uddannelsen.

Jeg kommer fra en skovbørnehave, hvor der i forvejen prioriteres meget udeliv. Men med den her uddannelse har jeg fået koblet teori på, så jeg føler jeg kan komme tilbage og bruge naturen endnu bedre end jeg gjorde før,” fortæller Elizabeth Swartz, der er elev på holdet.

Løbende gør holdet status over, hvad de har lært og beskæftiget sig med i uddannelsen. Her samler de den viden, teori og de metoder de har haft i brug og præsenterer det som en workshop for gæster fra praksis, samarbejdspartnere og andre elever og undervisere.

Jeg synes det er en helt vildt spændende toning, der både kommer børnene og institutionerne til gode, men også de studerende mens de går her. Jeg tror det er virkelig godt, at de kommer ud i naturen i løbet af undervisningsdagen og omsætter deres viden,” sagde Mette Henriksen, der er sektorformand for pædagogisk sektor FOA Silkeborg/Skanderborg, da hun besøgte elevernes workshop.

Mette Henriksen slår fast at hun ser et stort potentiale i uddannelsen: ”Man burde se den her toning alle steder! Den er så vigtig og det giver de Pædagogiske Assistenter mulighed for at bringe noget ekstra med ind i institutionerne, når de er færdiguddannede.

Outdoor-holdet er et såkaldt EUV1-hold for elever over 25 år med to års erfaring inden for pædagogisk arbejde med børn og unge. Det kunne fx være ufaglærte på det pædagogiske område, dagplejere, pædagogmedhjælpere og klubmedarbejdere. Uddannelsen tager kun 42 uger, fordi man får merit for oplæringen.


Vil du vide mere om uddannelse, kan du læse mere her, eller kontakte en af skolens vejledere.