SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Bliv klar til uddannelse Bliv klar som vikar

Forløb for dig som gerne vil være vikar eller ferieafløser indenfor social- og sundhedsområdet.
Bliv klar som vikar

Forløbet henvender sig specifikt til dig, der ønsker et brancheskift og starter med et afløserjob eller et job som vikar inden for social- og sundhedssektoren. På forløbet vil du opnå indsigt i feltet og opnå kvalifikationer, som du kan bruge til at videreuddanne dig indenfor området.

Forløbet giver dig en grundlæggende forståelse af de vigtigste opgaver og udfordringer, som arbejdet i hjemmeplejen og på plejehjem indebærer. Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil du få kompetencer, der sætter dig i stand til at udføre pleje- og omsorgsopgaver med forståelse for den enkelte borgers behov og livskvalitet.

Du vil på forløbet få viden om hvordan du yder effektiv og respektfuld personlig pleje, der imødekommer borgerens individuelle behov. Du opnår færdigheder i at assistere med daglige opgaver og aktiviteter på en måde, der fremmer borgerens velvære og selvstændighed.

Et vigtigt element på forløbet er træning af dine kommunikationsfærdigheder, der gør det muligt for dig at bygge relationer med borgere, pårørende og kolleger, som understøtter en effektiv omsorg og pleje.

Du får viden om rehabilitering og den rehabiliterende tilgange, der fokuserer på borgerens ressourcer og potentiale for forbedring og genoptræning.

Efter gennemført forløb vil du have et godt udgangspunkt for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper.

Bliv klogere på forløbet

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde som vikar og/eller dig, der overvejer at uddanne dig til social- og sundhedshjælper.

Økonomi

Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter og ansøge om bevilling af forløbet. Prisen for jobcentret er 10.691,55 kr. (80% refusion ved regional positivliste).

Hvis du er ansat, vil du under uddannelsen modtage løn og din arbejdsgiver kan søge VEU-godtgørelse i de timer du er på uddannelse.

Hvis du ikke har et højere uddannelsesniveau end faglært, er det gratis for din arbejdsgiver at du deltager. Hvis du har en uddannelse på et niveau, der er højere end faglært, vil din arbejdsgiver ikke kunne få  VEU-godtgørelse og din arbejdsgiver vil skulle betale en deltagerbetaling på 10.691,55 kr.

Datoer og tilmelding

Har du spørgsmål?

Kontakt vores kursuskoordinator

Elisabeth Rose Kobberøe

erk@sosuoj.dk 87412610