SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser Akademiuddannelsen i ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse er for social- og sundhedsassistenter og Pædagogiske Assistenter, der arbejder som teamleder eller koordinator, eller drømmer om at komme til det.
Akademiuddannelsen I Ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse tager udgangspunkt i din viden og erfaring og sætter dem ind i en teoretisk ramme, der styrker dine evner som leder. Under forløbet bliver du:

 • Mere opmærksom på dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentiale.
 • Bedre rustet til dine daglige udfordringer som leder.
 • Mere bevidst om dine egne styrker og svagheder som leder.

Undervisningen tager udgangspunkt i din virkelighed og de udfordringer du står med i dagligdagen, og bygger videre på de erfaringer og viden du allerede har. Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg. 

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Dania og gennemføres af SOSU Østjylland.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 6 moduler:

 • 3 obligatoriske
 • 2 valgfrie moduler
 • 1 afgangsprojekt 

Studiet svarer til et års fuldtidsstudie eller 60 ECTS point. Du kan tage en hel akademiuddannelse med alle fag, men du kan også følge et eller flere af de enkelte fag i uddannelsen. 

Obligatoriske moduler

 • Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • Det strategiske lederskab (10 ECTS)

Valgfrie moduler

Du kan vælge mellem en række valgfri moduler fra AU i ledelse f.eks:

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)

Adgangskrav

For at starte på akademiuddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og opfylde mindst en af følgende betingelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En gymnasial uddannelse

Undervisningen

I undervisningen tager vi udgangspunkt i og arbejder med din virkelighed og dine udfordringer i dagligdagen. Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg.

Undervisningen gennemføres med fysisk fremmøde og med anvendelse af læringsplatformen Itslearning.

Moduler på Sundhedspraksis

Ledelse i praksis

Modulet udvikler din forståelse for det personlige lederskab i din daglige komplekse hverdag. Du får teoretiske redskaber til at kunne vurdere og foretage justeringer i praksisnære problemstillinger.
Du opnår indsigt i din egen ledelsespraksis, så du kan planlægge en strategi for din egen udvikling som leder. Du lærer at formidle både ledelsesmæssige problemstillinger og forslag til løsningsmuligheder til dine medarbejdere og samarbejdspartnere.

Organisation og arbejdspsykologi

På dette modul får du indsigt i hvordan struktur, kultur og processer fungerer i organisationer, så du kan sikre god motivation og trivsel hos medarbejdere. Du får konkrete redskaber til at kunne identificere symptomer og de relaterede problemstillinger i praksis, så du kan udarbejde og formidle løsningsforslag med fokus på samarbejdsprocesser og organisationens formål.

Det strategiske lederskab

Du lærer om forandringsledelse og -processer, så du kan udvikle og implementere en proces, der skaber ejerskab, mening og handling hos dine medarbejdere og organisation. Du skaber og formidler udviklingsmæssige tiltag med din indsigt i organisationens værdisæt, branche og relationer til interessenter og din egen ledelsestilgang.

Stress i organisationen

På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer til at bidrage til din arbejdsplads’ arbejde med stressforebyggelse og stresshåndtering, i en bred ledelseskontekst. Du undervises blandt andet i mestringsstrategier, stress- samtalen og forebyggelse med fokus på det psykisk arbejdsmiljø.

Coaching og konflikthåndtering

Vil du udvikle din kompetencer i at forstå og håndtere konflikter, der kan opstå i samarbejdet med elever? På Coaching og konflikthåndtering udvikler du dine kompetencer i håndtering af konflikter igennem coaching og anvendelige spørgeteknikker, så du fortsat støtter op om elevens læring. Modulet giver dig redskaber til at arbejde aktivt med din kommunikation og forståelse for det psykologiske samspil.

Teamledelse

På dette modul får du indsigt i, hvordan du kan etablere, udvikle og lede en teambaseret kultur i din organisation. Du udvikler din egen ledelsespraksis, så du kan se og arbejde med de forskellige teamroller. Du får metoder til at motivere teamet i den rigtige retning, ligesom du får øje for din egen udvikling.

Afgangsprojekt

Forløbet afsluttes med et afgangsprojekt.

Om at tage en akademiuddannelse

Vi understøtter dig i processen med at tage en akademiuddannelse. For mange er det nyt at være studerende - eller meget længe siden de var det sidst.

For os vil det at være studerende sige, at man:

 • aktivt tilegner dig information og viden
 • selv tager initiativ til at søge vejledning (uanset om man har brug for personlig, faglig eller teknisk vejledning)
 • deltager aktivt i læringsrummet (lære af, om og med dine medstuderende)
 • anvender og udvikler strategier for læreprocessen med “at lære at lære”
 • deltager forberedt og engageret i undervisningen

Vi er en uddannelsesinstitution der formidler viden, men hjælper også når processen er svær. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for det.

Når du er tilmeldt uddannelsen, vil du inden første undervisningsdag modtage et brev i e-Boks, der fortæller hvordan du kommer i gang og finder de informationer, du skal bruge forud for første undervisningsdag.

Økonomi

Prisen for moduler på 10 ECTS er kr. 8.900.
Prisen for moduler på 5 ECTS er kr. 6.600.
Prisen for afgangsprojektet er kr. 9.300.

Hertil kommer udgift til litteratur og undervisningsmaterialer.

Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, bekendtgørelse, prisstigninger m.v.

I 2024 kan du helt eller delvist få dækket deltagergebyret med midler fra Omstillingsfonden. Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul.

Akademiuddannelsen udbydes med ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) svarende til 60% af højeste dagpengesats.

Tilmelding er bindende. Deltagergebyret opkræves også ved framelding inden startdatoen.

Tilmelding

​Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

Kontakt kursuskoordinator Anne Kathrine Melballe Valeur, hvis du har spørgsmål om uddannelsen og tilmelding.

Akademiuddannelse i ledelse

Spørgsmål?

Kontakt kursuskoordinator Anne Kathrine, hvis du har spørgsmål om uddannelsen og tilmelding.

Anne Kathrine Melballe Valeur

akv@sosuoj.dk 87206118