SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sundhedssektoren.
Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

Uddannelsen i sundhedspraksis er en oplagt videreuddannelse for dig, der arbejder inden for omsorg, sundhed og pædagogik, og som ønsker at videreuddanne dig.

Du får redskaber, så du kan se sammenhænge, tænke i helheder og reflektere over din egen praksis. Du bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger på et fagligt og metodisk grundlag.

Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis får du kompetencer til:

 • professionelt og selvstændigt at varetage kontakten med borgere, pårørende og den offentlige administration
 • anvende konkrete redskaber til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen
 • at skabe fornyelse inden for dit arbejdsområde
 • at sikre bedre sammenhæng mellem teori og praksis i dagligdagen.

Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis kvalificerer dig til videreuddannelse, fx på diplomniveau.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med VIA University College.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 6 moduler:

 • 2 obligatoriske
 • 3 valgfri
 • 1 afgangsprojekt.

Studiet svarer til et års fuldtidsstudie eller 60 ECTS point. Du kan tage en hel akademiuddannelse med alle fag, men du kan også følge et eller flere af de enkelte fag i uddannelsen. 

Obligatoriske moduler

 • Professionel praksis (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Sammenhængende forløb (10 ECTS) 
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 • Multikompleksitet i praksis (10 ECTS)
 • Innovativ praksis (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)
 • Demens (10 ECTS)
 • Kriseindsats og mental parathed (10 ECTS)

NB: Du kan udskifte ét af de valgfrie moduler med et modul fra en anden akademiuddannelse. Modulet må dog max. udgøre 10 ECTS points.

Adgangskrav

For at starte på akademiuddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og opfylde mindst en af følgende betingelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En gymnasial uddannelse

Undervisningen

I undervisningen tager vi udgangspunkt i og arbejder med din virkelighed og dine udfordringer i dagligdagen. Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg.

Undervisningen gennemføres med fysisk fremmøde og med anvendelse af læringsplatformen Itslearning.

Undervisningen foregår på skolens afdeling i Aarhus: Hedeager 33, 8200 Aarhus N. i tidsrummet kl. 8.00 - 14.20.

Moduler på Sundhedspraksis

Professionel praksis (udbydes efterår 2024)

Modulet har fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.

Kvalitetsudvikling og dokumentation

Modulet giver dig færdigheder og kompetencer til at vurdere konkrete praksisnære problemstillinger, samt opstille konkrete innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere. Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksis.

Sammenhængende forløb

Modulet har fokus på de arbejdsprocesser, der er grundlæggende for at skabe sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Du opnår kompetencer til at skabe rammer for koordinering, samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige sektorer med henblik på at understøtte borgere og pårørende og deres oplevelse af sammenhæng.

Pædagogik og kommunikation

Modulet har fokus på viden, analyse, teoriforståelse og brugen af pædagogiske og kommunikative teorier og metoder koblet til social- og sundhedsområdet. Du opnår pædagogiske og kommunikative kompetencer til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Multikompleksitet i praksis

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med eksempelvis flere konkurrerende lidelser (somatiske såvel som psykiske), kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer.

Innovativ Praksis

Modulet har fokus på udvikling af tværfag­lige indsatsområder, eksempelvis velfærds­teknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation.

Demens

Modulet har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet de­mens og den adfærd borgere med demens udviser.

Socialpædagogik og psykiatri

Modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det socialpædagogiske og psykiatriske felt.

Kriseindsats og mental parathed

Modulet har fokus på krisehåndtering og giver dig redskaber til at håndtere akut opstået krisesituationer samt giver dig den mentale parathed og robusthed til, at du kan agere som den professionelle fagperson du er.

Afgangsprojekt (udbydes efterår 2024)

Forløbet afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan se mere om de enkelte moduler på VIAs hjemmeside her

Om at tage en akademiuddannelse

Vi understøtter dig i processen med at tage en akademiuddannelse. For mange er det nyt at være studerende - eller meget længe siden de var det sidst.

For os vil det at være studerende sige, at man:

 • aktivt tilegner dig information og viden
 • selv tager initiativ til at søge vejledning (uanset om man har brug for personlig, faglig eller teknisk vejledning)
 • deltager aktivt i læringsrummet (lære af, om og med dine medstuderende)
 • anvender og udvikler strategier for læreprocessen med “at lære at lære”
 • deltager forberedt og engageret i undervisningen

Vi er en uddannelsesinstitution der formidler viden, men hjælper også når processen er svær. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for det.

Når du er tilmeldt uddannelsen, vil du inden første undervisningsdag modtage et brev i e-Boks, der fortæller hvordan du kommer i gang og finder de informationer, du skal bruge forud for første undervisningsdag.

Økonomi

Prisen for moduler på 10 ECTS er kr. 9.900.
Prisen for afgangsprojektet er kr. 10.500.

Hertil kommer udgift til litteratur og undervisningsmaterialer.

Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, bekendtgørelse, prisstigninger m.v.

I 2024 kan du helt eller delvist få dækket deltagergebyret med midler fra Omstillingsfonden. Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul.

Akademiuddannelsen udbydes med ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) svarende til 60% af højeste dagpengesats.

Tilmelding er bindende. Deltagergebyret opkræves også ved framelding inden startdatoen.

Tilmelding

​Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

Kontakt kursuskoordinator Dorte Lorenzen, hvis du har spørgsmål om uddannelsen og tilmelding.

Du kan se alle moduler på uddannelsen og tilmelde dig her.

Spørgsmål?

Kontakt kursuskoordinator Dorte Lorenzen, hvis du har spørgsmål om uddannelsen og tilmelding.