Skip to main content

DAPUC

DAPUC er Danmarks præhospitale uddannelsescenter, som arbejder med kompetenceudvikling inden for den præhospitale behandling og akutte indsats.

DAPUC er en særlig enhed under SOSU Østjylland, der siden 1998 udelukkende har arbejdet med udvikling og gennemførsel af uddannelsesforløb og kurser, som er målrettet den præhospitale behandling og akutte indsats.

DAPUC har adresse på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg, hvor den daglige drift varetages af uddannelses- og udviklingskonsulenterne Kenneth Snogdal Jørgensen og Ricki Toft Kristiansen, der begge er uddannede paramedicinere med omfattende praktisk erfaring.

DAPUC´s uddannelseskatalog indeholder bl.a.:

 • Traumekursus
 • Det akut syge barn
 • Defusing og konflikthåndtering
 • Præhospitale fødsler
 • Den akutte patient
 • m. fl.

Se alle DAPUC's aktuelle kurser>>

DAPUC udvikler og afholder desuden en række specialtilpassede uddannelsesforløb og events for såvel private som offentlige operatører, fx:

 • Politiet
 • Forsvaret
 • Vagtlæger
 • Falck
 • Færøernes Ambulancetjeneste
 • Grønlands Portør/Redder uddannelse

Det er fortsat DAPUC's mission at udvikle og udbyde højt kvalificerede uddannelsesaktiviteter, der til enhver tid er tilpasset de aktuelle behov for uddannelse og opkvalificering af personalegrupper, der agerer i den præhospitale og akutte indsats.

Ricki Toft Kristiansen

Uddannelseskonsulent - DAPUC

Silkeborg

rtk@dapuc.dk 3020 9798