SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser DAPUC - Dansk Præhospital Uddannelsescenter

DAPUC udbyder uddannelser og kompetenceudvikling inden for den præhospitale behandling og akutte indsats.

DAPUC er en del af SOSU Østjyllands efteruddannelsesafdeling, og har i over 20 år udbudt forskellige uddannelser inden for det præhospitale område. DAPUC udvikler og afholder kurser og en række specialtilpassede uddannelsesforløb og events for såvel private som offentlige operatører, fx:

  • Politiet
  • Forsvaret
  • Vagtlæger
  • Præhospitalspersonale
  • Færøernes Ambulancetjeneste
  • Grønlands Portør/Redder uddannelse

Det er fortsat DAPUC's mission at udvikle og udbyde højt kvalificerede uddannelsesaktiviteter, der til enhver tid er tilpasset de aktuelle behov for uddannelse og opkvalificering af personalegrupper, der agerer i den præhospitale og akutte indsats.

DAPUC har adresse på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg.