SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser Portøruddannelsen

Portøruddannelsen er for dig, der kan lide at arbejde med mennesker og har lyst til at varetage mange forskellige og alsidige opgaver på et hospital.
Portøruddannelsen

Bliv klogere på uddannelsen

Om uddannelsen

Portøruddannelsen er for dig, der kan lide at arbejde med mennesker og har lyst til at varetage mange forskellige og alsidige opgaver på et hospital. Som portør kan du blandt andet komme til at arbejde med:

  • Patienttransport
  • Betjening af teknisk udstyr
  • Transport af varer og forsyninger rundt på hospitalet
  • Støttefunktion i relation til patienterne og deres pårørende
  • Samarbejde med andre personalegrupper

Uddannelsen udbydes på skolens afdeling i Aarhus og tager 12 måneder.

Uddannelsen er betalt af din arbejdsgiver. På hele uddannelsen er du ansat ved en arbejdsgiver, som også betaler for uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Portøruddannelsen varer 12 måneder.

Uddannelsen er todelt: 

Modul 1 består af samlet 30 dages teoretisk uddannelse, fordelt på 3 moduler. På uddannelsen får du viden og udvikler din praksis. Imellem 
modulerne er du på din arbejdsplads. Her omsætter du den viden du har fået til praksis.

Modul 2 består af 20 dages funktionsbestemt uddannelse, fordelt på 2 dele, samt praktik. I praktikperioden modtager du en alsidig oplæring i 
de enkelte arbejdsområder og funktioner, blandt andet patientrelaterede opgaver.

Adgangskrav

Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Det bliver du ved at søge ledige stillinger eller kontakte det hospital, som du er interesseret i at uddanne dig ved.

Når du er blevet ansat, indgår du en uddannelsesaftale med portørchefen på hospitalet, som så indsender aftalen til skolen og du vil herefter modtage et velkomstbrev, samt praktiske oplysninger om hvornår din uddannelse starter og hvordan.

Der er ingen krav til forudgående uddannelse, men det er en forventning at du kan tale og læse dansk, og regne på et rimeligt niveau. Du skal være fyldt 18 år. Evt. straffeattest vurderes individuelt på de enkelte hospitaler.

Godskrivning:
En fuldt uddannet serviceassistent, der ansættes som portør, vil som udgangspunkt få godskrevet de to skoleuger i serviceassistentuddannelsens faglige basismodul, som omhandler transport og løft.

Godskrivning herudover vil kræve en individuel realkompetencevurdering foretaget af skolen, ligesom portørskolerne kan godskrive på baggrund af anden relevant uddannelse, eksempelvis i forhold til beredskabspersonale, der ansættes som portører.

Modul 1

Imellem de teoretiske moduler arbejder du med den praktiske del af uddannelsen på din arbejdsplads. På arbejdspladsen omsætter du den teoretiske viden til praksis.

Modul 1 indeholder et specialiseringsmodul: AMU-uddannelsen Patienttransport og forflytning. Hvis du er uddannet serviceassistent kan du få godskrevet AMU-uddannelser inden for FKB’en patientrelateret service på sygehusene.

Den praktiske del af uddannelsen tilrettelægges som sidemandsoplæring, og der anvendes en uddannelsesbog, hvor du og din arbejdsgiver dokumenterer arbejdsfunktioner du gennemgår og færdigheder du opnår undervejs. I mindst 4 uger af praktiktiden skal du have patientrelaterede opgaver.

Den teoretiske uddannelse afsluttes med en prøve på skolen. Prøven er en case, hvor du skal anvende den lærte teori, samt kunne redegøre for den mundtligt.  
Praktikuddannelsen afsluttes ligeledes med en prøve. Prøven foregår på din arbejdsplads.

Modul 2

Modul 2 består af 20 dages funktionsbestemt uddannelse. Ligesom på modul 1 arbejder du med den praktiske del af uddannelsen på din arbejdsplads imellem modulerne.

Modul 2 indenfor det patientrelaterede område indeholder AMU-uddannelserne; Hvad fejler den syge?, Patientrelateret arbejde med døende og afdøde, Forflytningsteknik og speciallejring, samt Kontakt med psykisk syge.

Modul 2 skal give dig det bedste afsæt i arbejdet som portør, hvor du har mange forskelligartede opgaver og berøringsflader.

I praktikperioden på din arbejdsplads modtager du en alsidig oplæring i de enkelte arbejdsområder og funktioner. Du opnår en grundlæggende forståelse for arbejdsopgaverne og skal selvstændigt og effektivt kunne udføre disse. Oplæringen i de enkelte arbejdsopgaver tilpasses så vidt muligt sygehusets arbejdsgange og udviklingen af dine personlige kvalifikationer.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Hvis du har taget andre AMU-uddannelser udstedes beviset først, når information om disse er modtaget og godkendt.

Tilmelding

Du bliver tilmeldt uddannelsen, når skolen modtager din uddannelsesaftale fra et hospital.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursuskoordinator.

Elisabeth Rose Kobberøe

erk@sosuoj.dk 87412610