SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Hovedforløb Pædagogisk Assistent

Information om hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse.

Efteruddannelse for oplæringsvejledere

Som oplæringsvejleder har du flere muligheder for at styrke dine kompetencer.

Se efteruddannelser for oplæringsvejledere

Oplæringserklæring og hjælpeskema

Du finder Oplæringserklæring og hjælpeskema (mål for oplæringen) på SEVUs hjemmeside her:

Erklæring om oplæring >>

Hjælpeskema >>

Lærestedet skal sende den udfyldte oplæringserklæring til skolen på hf@sosuoj.dk (mailen sendes automatisk sikkert fra alle offentlige mailadresser til alle sosuoj-adresser).

Uddannelsesordning og bekendtgørelser

Du finder uddannelsesordningen og bekendtgørelser på SEVUs hjemmeside her:

Uddannelsesordning >>

Bekendtgørelse >>

Studiestøtte (inkl. SPS)

Muligheder for støtte for alle elever

Afdeling i Aarhus

  • Studiecafé mandag-torsdag kl. 13.30-16.00
  • IT-hjælp til læsning og skrivning: onsdage i ulige uger kl. 13.30-14.30.


Afdeling i Silkeborg

  • Studiecafé
  • IT-hjælp til læsning og skrivning
  • Sprogstøtte


Specialpædagogisk støtte (SPS)

Elever, der har en funktionsnedsættelse (fx ordblind, talblind, psykisk diagnose, syn- eller hørehandicap), kan få tildelt hjælpemidler og studiestøttetimer. Støtten kan bruges både i skole- og oplæringsperioder.

Du kan læse mere om SPS her >> (Børne- og undervisningsministeriet)


Kontakt

  • Afd. i Aarhus: Margrethe P. Sanggaard mps@sosuoj.dk, 2347 2454
  • Afd. i Silkeborg: Mie Damsgaard Skaalum, ams@sosuoj.dk, 2325 9490