SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Hovedforløb Social- og sundhedsassistent

Information om hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Efteruddannelse for oplæringsvejledere

Som oplæringsvejleder har du flere muligheder for at styrke dine kompetencer.

Se efteruddannelser for oplæringsvejledere

Oplæringserklæring og hjælpeskema

Du finder oplæringserklæring og hjælpeskema (mål for oplæringen) på SEVUs hjemmeside her: Oplæringserklæring og hjælpeskema >>

Lærestedet skal sende den udfyldte oplæringserklæring til skolen på hf@sosuoj.dk (mailen sendes automatisk sikkert fra alle offentlige mailadresser til alle sosuoj-adresser).

Uddannelsesordning og bekendtgørelser

Du finder uddannelsesordningen og bekendtgørelser på SEVUs hjemmeside her:

Uddannelsesordning >>

Bekendtgørelse >>

Studiestøtte (inkl. SPS)

Muligheder for støtte for alle elever

Afdeling i Aarhus

 • Studiecafé mandag-torsdag kl. 13.30-16.00.
 • IT-hjælp til læsning og skrivning: Onsdage i ulige uger kl. 14.30 - 15.30
 • FVU dansk
 • FVU matematik
 • Ordblindeundervisning
 • Undervisning for 2-sprogede SOSU-assistenter i oplæring 2 og 3: Mandage 12.30-15.00


Afdelinger i Silkeborg og Skanderborg

 • Studiecafé
 • IT-hjælp til læsning og skrivning
 • FVU dansk
 • Sprogstøtte (kun Silkeborg)


Specialpædagogisk støtte (SPS)

Elever, der har en funktionsnedsættelse (fx ordblind, talblind, psykisk diagnose, syn- eller hørehandicap), kan få tildelt hjælpemidler og studiestøttetimer. Støtten kan bruges både i skole- og oplæringsperioder.

Du kan læse mere om SPS her >> (Børne- og undervisningsministeriet)


Kontakt

 • Afd. i Aarhus:  Charlotte Mendes, chm@sosuoj.dk, 9117 9568
 • Afd. i Silkeborg: Mie Damsgaard Skaalum, ams@sosuoj.dk, 2325 9490

Kvalitetsstandard for psykiatrioplæringen