Mission, vision og værdigrundlag

Mission, vision og værdigrundlag

Her finder du SOSU Østjyllands mission, vision og værdigrundlag.

Mission

SOSU Østjyllands mission er:

  • At uddanne elever til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, og udvikle deres studieforberedende kompetencer.
  • At udbyde relevante kurser og efter- og videreuddannelse indenfor branchen.
  • At udvikle ungdomsuddannelse og efteruddannelse i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.


Vision

SOSU Østjylland:

  • Gør dig klogere på livet
  • Den oplagte vej for alle, der ønsker en omsorgskarriere
  • En meningsfuld hverdag, hvor fællesskab, sundhed og pædagogik er i balance

Værdigrundlag

SOSU Østjyllands værdigrundlag er nøje knyttet til skolens mission.
Mens missionen viser skolens opgave, fortæller værdierne noget om måden, vi er sammen om at løse opgaverne på.

Et værdigrundlag skal ikke bare være noget, vi pynter os med for at tage os godt ud.
Det er en nødvendig forudsætning for kloge beslutninger og god adfærd.

Værdier er at sammenligne med personlighedstræk. Værdierne er de få, stærke begreber, som skal kendetegne vores organisation i et og alt. Værdierne er vores fælles etiske guidelines. Vi bestræber os hver især på at leve op til værdierne - og vi bruger dem ikke til at måle eller dømme andre.

I dagligdagen hjælper værdigrundlaget os med, hvordan vi samarbejder som kollegaer, hvordan vi lykkes med at løse vores opgaver, og hvordan vi navigerer og udvikler os gennem:

Fællesskab • Ordentlighed • Faglighed • Mod

Hent SOSU Østjyllands værdigrundlag >>

Hent SOSU Østjyllands organisationsdiagram >>