Verdensmålsrådet

Verdensmålsrådet er elevernes mulighed for at fordybe sig i verdensmålene og få direkte indflydelse på SOSU Østjyllands bæredygtige udvikling.

Som en del af SOSU Østjyllands arbejde med FN's 17 verdensmål har skolen i 2022 iværksat et verdensmålsakademi for elever. Verdensmålsakademiet er et frivilligt forløb for alle interesserede elever, der på to dage giver et grundigt kendskabet til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Eleverne bliver desuden klædt på til at engagere klassekammerater og kollegaer i verdensmålene og at handle på bæredygtighedsproblematikker.

Det første hold elever har i marts 2022 gennemført et verdensmålsakademi og eleverne kan dermed kalde sig for verdensmålsambassadører. Med den titel har de også en plads i skolens verdensmålsråd, hvor de kan få direkte indflydelse på SOSU Østjyllands bæredygtige udvikling. 

Verdensmålsrådet mødes en gang om måneden og får mulighed for at deltage i konferencer og arrangementer om verdensmål og bæredygtighed. 

Nedenfor kan du møde ambassadørene.

 

Er du interesseret i at blive medlem af verdensmålsrådet?

Kontakt rådets formand Maja Clement Lausen på Facebook eller Itslearning. 

Hvorfor vil du gerne være verdensmålsambassadør?

"Jamen hvorfor vil man ikke det? Jeg synes det er vigtigt at alle tager et ansvar. For egen læring, for andres læring, for miljøet, for hinanden, for dyrene, for naturen." / Maja Lausen, SOSU Assistentelev

Hvad har været det bedste ved verdensmålsakademiet?

"Den viden jeg har fået om, hvad målene indebærer og hvordan delmålene gøre det hele lidt mere konkret i forhold til at handle. Det hele er ikke længere er så uoverskueligt." /Trine Pedersen

Hvad er det vigtigste, du har lært på Verdensmålsakademiet?

"Det vigtigste for mig, var at få et redskab til at kunne give viden om verdensmålene videre til andre." /Trine Josiassen