SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Om SOSU Østjylland Verdensmålsskole

SOSU Østjylland har siden august 2022 været en del af det verdensomspændende netværk af UNESCO Verdensmålsskoler.
Verdensmålsskole SOSU Østjylland

UNESCO Verdensmålsskole

SOSU Østjylland har siden august 2022 været en del af det verdensomspændende netværk af UNESCO Verdensmålsskoler.

Som UNESCO Verdensmålsskole arbejder man med “A Whole School Approach”, som betyder, at man udover at beskæftige sig med faglige tematikker i undervisningen skal tænke bæredygtighed og globalt medborgerskab ind i skolens samlede praksis.

I netværket er der særligt fokus på verdensmål 4: kvalitetsuddannelse. Målet har 7 delmål, hvor delmål 4.7 er fundamentet for skolerne:

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig verden.”

Verdensmål på SOSU Østjylland

Med skolens fokus på verdensmål ønsker vi at klæde eleverne på til at tænke, reflektere, udvikle, tilrettelægge og handle ud fra et bæredygtigt mindset. På den måde bliver de rollemodeller for de borgere, kollegaer og ledere de møder i deres kommende arbejde.

Bæredygtighed på SOSU Østjylland er fx øget affaldssortering, vilde græsplæner, tøjbyttestationer og at genbruge materialer i de kreative fag.

Men bæredygtighed er meget mere end det. Det handler også om menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Indsatser

Verdensmålsakademi

Verdensmålsakademiet er et frivilligt forløb for alle interesserede elever, der på to dage giver et grundigt kendskabet til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Eleverne bliver desuden klædt på til at engagere klassekammerater og kollegaer i verdensmålene og at handle på bæredygtighedsproblematikker.

Det første hold elever har i marts 2022 gennemført et verdensmålsakademi og eleverne kan dermed kalde sig for verdensmålsambassadører. Med den titel har de også en plads i skolens verdensmålsråd, hvor de kan få direkte indflydelse på SOSU Østjyllands bæredygtige udvikling. 

Mærkedage

Som et bidrag til udvikling af elevernes viden om og refleksion over verdensmålene, markeres der i løbet af skoleåret en række udvalgte nationale og internationale dage:

 • Kvindernes internationale kampdag
 • Mændenes internationale kampdag
 • Earth overshoot day
 • Jordens dag
 • Naturens uge
 • Arbejdernes internationale kampdag
 • International yogadag


Driftsmæssige indsatser

 • Øget affaldssortering
 • Grønnere kantine
 • Vild natur på dele af skolens udearealer
 • Fokus på bæredygtig indkøb

Kontakt

Har du en idé eller kommentar til skolens arbejde med bæredygtig udvikling, er du velkommen til at kontakte:

Carina Panhart Olesen & Merete Gotfredsen
Projektledere 
verdensmaal@sosuoj.dk

17 mål bliver til 4

Vi har udvalgt fire mål for arbejdet med FNs verdensmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 3 handler for os om at arbejde med livsstil, mad og motion samt have et fokus på rygning, alkoholkultur, misbrug og søvnunderskud.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 4 er centralt for os som skole og handler om at give eleverne den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling.

Mål 12: Ansvarligt forbrug
Mål 12 er for os et fokus på at arbejde med forbrug på SOSU Østjylland - for eksempel vedrørende indkøb, papirforbrug, affaldssortering, men handler også om elevernes indsigt i bæredygtigt forbrug.

Mål 17: Partnerskaber for handling
Mål 17 handler for os om at arbejde med partnerskaber nationalt og internationalt, for derigennem at lære af andres tiltag og løsninger, samt at dele ud af vores egen erfaring.

17 Mål Bliver Til 4. Verdensmålsskole