Støtte under uddannelsen

Støtte under uddannelsen

Som elev på SOSU Østjylland har du mange muligheder for at få støtte til faglige og personlige udfordringer,.

  • Studiecafe
  • IT-hjælp til læsning og skrivning
  • tal- eller ordblindhed,
  • individuel støtte (SPS)
  • prøver
  • mentor
  • forberedende voksenundervisning (FVU)
  • ordblindeundervisning (OBU)
  • rygestop.

Nuværende elever kan se meget mere om muligheder for støtte på elevintra.

Kontakt Aarhus-afdelingen

Charlotte Mendes

Koordinator for Studiestøtten, afd. Aarhus

Aarhus

chm@sosuoj.dk

Kontakt Silkeborg-afdelingen

Mie Damsgaard Skaalum

Underviser, læsevejleder og koordinator for Studiestøtten, afd. Silkeborg og Skanderborg

Silkeborg, Skanderborg

ams@sosuoj.dk