SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Vejledning Forløb for folkeskoler

Forløb og materialer for elever i 4. - 10. klasse, samt oplæg for undervisere i folkeskolen.
Forløb Til Folkeskoler

Materialer til Uddannelse og Job i udskolingen

Hjælp til selvhjælp

En formiddag som social- og sundhedsassistent, hvor du skal hjælpe en borger med at bage kage. Borgeren kan ikke bruge den ene arm. Fokus på kommunikation og hjælp til selvhjælp.

Link til materialer

Førstehjælp

En social- og sundhedshjælper skal have viden om og kendskab til blandt andet:

  • Kommunikation
  • Sundhed og livsstil
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Hjerte-lunge-redning
  • Praktisk førstehjælp er vigtig viden og kunnen

Som social- og sundhedshjælper kan man blive udsat for, at man skal redde liv. I dette forløb får I kendskab til praktisk førstehjælp og I skal desuden øve jer i filmproduktion.

Link til materialer

Alderdom og sanser

Som professionel omsorgshjælper, fx social og sundhedsassistent, er det afgørende for god og professionel pleje, at man kan sætte sig i borgerens sted.

I dette forløb er der fokus på alderdom og sanser.
Det er vigtigt, man som professionel omsorgshjælper selv har prøvet at mærke på egen krop, hvordan sanserne ændrer sig, når man bliver ældre. For så får man øget bevidsthed om, hvordan man bedre kan forstå og hjælpe borgere med svækkede sanser.

I skal lære om alderdom og sanserne, og bagefter skal I lave øvelser, hvor I prøver hvordan det føles, når sanserne er svækkede. Til sidst skal I have viden om, hvilke uddannelser der er relevante, hvis man ønsker en omsorgskarriere.

Link til materialer

Sundhedsmesse

At arbejde med mennesker og sundhed

På uddannelser, hvor man arbejder med mennesker, er det relevant at arbejde fagligt med livsstil og sundhed. Både at forholde sig til sin egen sundhed, men også at have viden, så man kan arbejde med andre menneskers sundhed og dermed arbejde sundhedsfremmende og forebyggende.

Det er vigtigt at kunne sætte sig i andres sted, men samtidig også at kunne motivere, igangsætte og yde professionel omsorg.

Link til materialer

Øvrige forløb

Rundvisning og oplæg

Kom og besøg SOSU Østjylland eller få besøg af en uddannelsesvejleder, som fortæller om uddannelserne:

  • Social- og sundhedsassistent
  • Social- og sundhedshjælper
  • Pædagogisk assistent.

Her uddybes uddannelserne, mulighederne for lærepladser, job og videreuddannelse. Gælder både for små grupper og hele klasser.

SPARK (4. og 5. klasse)

SPARK står for Sundhed, Pædagogik, Aktivitet, Rehabilitering, Kommunikation og er læringsaktiviteter for 4. og 5. klasser.

Giv jeres elever en unik mulighed for at afprøve forskellige hands on-øvelser i forhold til arbejdet med mennesker.

Læringsaktiviteterne handler om at skabe indblik og forståelse for professionelt omsorgsarbejde. Eleverne får øget kendskab til uddannelser og job, der retter sig mod det at arbejde med mennesker - hvor nærvær, empati, og kommunikation er i højsædet.

Kan indgå i faget ”Job og uddannelse”.

Personalemøde på SOSU Østjylland

Kombinér jeres personalemøde med et oplæg fra en uddannelsesvejleder.

Vi kommer til jer og holder et oplæg om SOSU Østjyllands uddannelser, eller i kan afholde jeres personalemøde på skolen, hvor en uddannelsesvejleder starter med at holde et oplæg. Så kan I klæde jeres elever på, når de ønsker viden om erhvervsuddannelserne.

Kontakt Birgitte for mere information

Birgitte Lykke Rasmussen

blr@sosuoj.dk 25163823