Bliv censor

Vi søger censorer til de afsluttende prøver.

Hvis du ønsker at blive censor ved SOSU Østjylland, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her på siden.

Krav til censors baggrund:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Ovenstående betyder som udgangspunkt, at censor skal arbejde sammen med den faggruppe, som den pågældende eksamen omhandler.

Censors forpligtigelser generelt:

  • Sikre, at eksaminationen følger regler og retningslinjer, som beskrevet i bekendtgørelse og uddannelsesordning
  • At bedømmelsesgrundlaget er tilstede, og at det er pålideligt og gyldigt
  • At eleven får en retfærdig eksamination
  • At sørge for, at tiden overholdes såvel til eksaminationen som til den efterfølgende votering.