Ordensregler på SOSU Østjylland

Du har valgt at tage en uddannelse på en skole, hvor fællesskab, faglighed, ordentlighed og mod er stærke værdier. Skolen ønsker, at værdierne er synlige i alle relationer. Med en uddannelse på SOSU Østjylland skal du bidrage til et godt og trygt studiemiljø og hver dag øve dig i at udvise professionalisme - også når noget bliver svært.

Ordensreglerne skal understøtte et godt studie- og arbejdsmiljø for alle, der færdes på SOSU Østjylland. Vi forventer, at alle sætter sig ind i reglerne og respekterer dem.

Hvis du overtræder ordensreglerne - uanset om det er i skoletiden, under oplæring eller i fritiden, kan det få konsekvenser for dit uddannelsesforløb. Udover skolens regler, skal du også leve op til reglerne på din læreplads.

Ordensreglerne kan suppleres af klasseregler.

 

Nedenstående ordensregler er fastsat i henhold til den gældende Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.