Røgfri skoletid

Røgfri skoletid

Læs mere om Røgfri Skoletid på SOSU Østjylland.

SOSU Østjylland er røgfri både ude og inde.

Røgfri Skoletid betyder, at man ikke må ryge i skoletiden - det vil sige fra man møder i skole og til man har fri, hverken på eller uden for skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge, når man er på tur.

Røgfri skoletid gælder for alle, både elever, medarbejdere og kursister, og inkluderer alle former for tobaksmidler, e-cigaretter og snus.

Hvorfor røgfri skoletid?

SOSU Østjylland er røgfri af flere årsager:

1) For at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

1) Vi ønsker at støtte op om det nationale projekt røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Vi ønsker ikke at uddanne nye rygere, og heldigvis er de unge med os. Undersøgelser viser, at et stort flertal – både unge og voksne - støtter op om et forbud mod rygning på ungdomsuddannelserne. Blandt skolens elever synes knap to tredjedele af eleverne, at det er en god idé med røgfri skole.

3) Det er naturligt for os som social- og sundhedsskole at medtænke rygning i arbejdet med elevernes egen sundhedsprofil som velfærdsmedarbejdere, og at støtte eleverne i at blive klar til et arbejdsmarked, der i stigende grad også er røgfrit.

Støtte og sanktioner

Hvis du er ryger, tilbyder SOSU Østjylland dig hjælp til rygestop. Du kan også få støtte og vejledning til at overholde røgfri skoletid, selvom du ikke ønsker at stoppe helt med at ryge. Du kan henvende dig til Røgfri Skoletids-vejlederne:

Afdeling i Aarhus: Kathrine på kbt@sosuoj.dk.
Afdeling i Silkeborg: Christina på csi@sosuoj.dk.

Røgfri skoletid er en del af skolens ordensregler og der er sanktioner ved overtrædelse af forbuddet. Se sanktionerne her >>

Som alternativ til rygepausen er der masser af muligheder for at hygge på fællesarealerne, spille bordfodbold, Fifa, Just Dance osv. Kom gerne med forslag til aktiviteter til Røgfri Skoletids Vejlederne Christina på csi@sosuoj.dk og Kathrine på kbt@sosuoj.dk.

Rygning og helbred

Rygning påvirker din mentale og fysiske sundhed og trivsel på en lang række områder. Læs mere om rygning og helbred på Kræftens Bekæmpelses side her >