SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Om SOSU Østjylland Kvalitetsudvikling

SOSU Østjylland arbejder med fire klare mål for kvalitetsudviklingen: Rekruttering, Gennemførelse, Trivsel og tilfredshed, og Faglighed.
Kvalitetsudvikling

Kvalitetsudvikling på SOSU Østjylland

Kvalitetssystem

SOSU Østjyllands kvalitetssystem er bygget op om fire mål:

1. Rekruttering
Så mange som muligt, der har de nødvendige kompetencer og motivation, skal vælge en uddannelse på SOSU Østjylland.

2. Gennemførelse
Så mange som muligt skal gennemføre deres uddannelse på SOSU Østjylland.

3. Trivsel og tilfredshed
Trivslen på og tilfredsheden med SOSU Østjylland skal være så høj som muligt.

4. Faglighed
Eleverne på SOSU Østjylland skal blive så dygtige som muligt.


Årshjul
Klik for at se årshjulet for kvalitetsarbejdet:

SOSU Østjylland kvalitetssystem - årshjul


Løbende informationsindsamling

SOSU Østjylland indsamler løbende kvantitative og kvalitative data for at dokumentere og vurdere skolens resultater og kvalitetssikre skolens uddannelser. Se skolens procedure for løbende informationsindsamling.

Her kan du se resultatet af den løbende informationsindsamling:

Kvalitetsrapport 2022 
Kvalitetsrapport 2021 
Kvalitetsrapport 2020 
Kvalitetsrapport 2019

Trivsel og tilfredshed

Elevtrivsel

Hvert år i november gennemfører alle ungdoms- og erhvervsuddannelser den nationale elevtrivselsundersøgelse (ETU) fra Børne- og Undervisningsministeriet. Alle elever, der deltager i en skoleperiode i undersøgelsesperioden, deltager i undersøgelsen som en del af undervisningen. Her kan du se resultaterne af ETU for SOSU Østjylland:

ETU 2023
ETU 2022
ETU 2021
ETU 2020
ETU 2019

Deltagertilfredshed

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) bliver evalueret af alle deltagere gennem det landsdækkende evalueringssystem AMUkvalitet. Her kan du se resultaterne af deltagernes evalueringerne for SOSU Østjylland:

AMUkvalitet - 1. kvartal 2024
VisKvalitet - Hele året 2023
VisKvalitet - Hele året 2022
VisKvalitet - Hele året 2021
VisKvalitet - Hele året 2020
VisKvalitet - Hele året 2019

Virksomhedstilfredshed (VTU)

Hvert år gennemfører alle erhvervsuddannelser den nationale Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) fra Børne- og Undervisningsministeriet. Alle oplæringsansvarlige i virksomheder, der har ansat elever fra SOSU Østjylland, bliver bedt om at deltage i undersøgelsen. Her kan du se resultaterne af VTU for SOSU Østjylland:

VTU 2023
VTU 2022
VTU 2021
VTU 2020
VTU 2019

Undervisningsmiljø

Spørgsmål?

Kontakt vores kvalitetskonsulent.

Maibritt Rohde Christensen

mrc@sosuoj.dk 20275409