Røgfri skoletid

Røgfri skoletid

SOSU Østjylland er røgfri både ude og inde.

Røgfri Skoletid betyder, at man ikke må ryge i skoletiden. Det vil sige fra man møder i skole og til man har fri - hverken på eller uden for skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge, når man er på tur.

Røgfri skoletid gælder for alle, både elever, medarbejdere og kursister, og inkluderer alle former for tobaksmidler, e-cigaretter og snus.

Hvorfor røgfri skoletid?

SOSU Østjylland er røgfri af flere årsager:

1) for at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

2) Vi ønsker at støtte op om det nationale projekt røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Vi ønsker ikke at uddanne nye rygere, og heldigvis er de unge med os. Undersøgelser viser, at et stort flertal – både unge og voksne - ønsker rygning forbudt på ungdomsuddannelserne, netop fordi de ikke ønsker at begynde at ryge.
Blandt skolens elever synes knap to tredjedele af eleverne, at det er en god idé med røgfri skole.

3) Det er naturligt for os som social- og sundhedsskole at medtænke rygning i arbejdet med elevernes egen sundhedsprofil som velfærdsmedarbejdere, og at støtte eleverne i at blive klar til et arbejdsmarked, der i stigende grad også er røgfrit.

Støtte og sanktioner

Hvis du er ryger tilbyder SOSU Østjylland dig hjælp til rygestop. Du kan også få støtte og vejledning til at overholde røgfri skoletid, selvom du ikke ønsker at stoppe helt med at ryge. Du kan henvende dig til Røgfri Skoletids-vejleder Anja på abk@sosuoj.dk.

Røgfri skoletid er en del af skolens ordensregler og der er sanktioner ved overtrædelse af forbuddet. Du kan læse mere om sanktionerne her >>

Som alternativ til rygepausen sætter skolens aktivitetsagenter fælles lege og aktiviteter i gang i pauserne, og der er masser af muligheder for at hygge på fællesarealerne, spille bordfodbold eller FIFA, hænge ud i kantinen mm.

Ofte stillede spørgsmål

Er der et område, hvor jeg godt må ryge? 
Nej, det er ikke tilladt at ryge, hverken indenfor eller udendørs i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på SOSU Østjylland.

Må jeg ryge, hvis blot jeg går uden for skolens matrikel? 
Nej, det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på SOSU Østjylland – heller ikke selvom du går væk fra skolens matrikel.

Hvordan kan SOSU Østjylland bestemme, at jeg ikke må ryge på OG uden for skolens område i skoletiden?
Ifølge Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser kan skolen vurdere, at rygning har en direkte indflydelse på undervisningsmiljøet og dermed også vil kunne inkludere regler om rygning i skolens studie- og ordensregler.

Må man ryge e-cigaretter?
Nej, det er ikke tilladt at ryge e-cigaretter, pibe, eller anden form for tobak. Det er heller ikke tilladt at bruge snus.

Har SOSU Østjylland nogle tilbud om kurser eller anden hjælp til rygestop? 
Ja, vi tilbyder skolens elever og kursister hjælp til og vejledning om rygestop. Skolens ansatte kan henvende sig til nærmeste ledelse.

Må jeg godt ryge, når vi er på ekskursion eller studietur? 
Nej, reglen om at SOSU Østjylland har Røgfri skoletid gælder i alle sammenhænge, hvor du deltager som elev i aktiviteter arrangeret af skolen.

Jeg er i gang med mit hovedforløb og er ansat ved en arbejdsgiver, hvor der ikke er forbud mod at ryge i arbejdstiden. Gælder de samme regler ikke, når jeg er i skole? 
Nej. Når du er i gang med et skoleforløb, eller kommer på SOSU Østjylland til et arrangement, så er du omfattet af skolens ordensregler – og så er det ikke tilladt at ryge.

Hvad skal jeg så lave, når jeg ikke må bruge min pause på at ryge? 
SOSU Østjylland tilbyder en række pauseaktiviteter – bordtennis, bordfodbold, puslespil, PlayStation med FIFA og Just Dance. Har du som elev eller ansat ideer til andre aktiviteter i pauserne, er du meget velkommen til ar henvende dig med din ide til pem@sosuoj.dk 

Rygning og helbred

Rygning påvirker din mentale og fysiske sundhed og trivsel på en lang række områder. Læs mere om rygning og helbred på Kræftens Bekæmpelses side her >