SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Røgfri skoletid

SOSU Østjylland er røgfri både ude og inde.

Hvad betyder Røgfri skoletid?

Røgfri Skoletid betyder, at man ikke må ryge i skoletiden - det vil sige fra man møder i skole og til man har fri, hverken på eller uden for skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge, når man er på tur.

Røgfri skoletid gælder for alle, både elever, medarbejdere og kursister, og inkluderer alle former for tobaksmidler, e-cigaretter og snus.

Hvorfor har skolen røgfri skoletid?

SOSU Østjylland er røgfri af flere grunde:

1) For at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere.

1) Vi ønsker at støtte op om det nationale projekt røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Vi ønsker ikke at uddanne nye rygere, og heldigvis er de unge med os. Undersøgelser viser, at et stort flertal – både unge og voksne - støtter op om et forbud mod rygning på ungdomsuddannelserne. Blandt skolens elever synes knap to tredjedele af eleverne, at det er en god idé med røgfri skole.

3) Det er naturligt for os som social- og sundhedsskole at medtænke rygning i arbejdet med elevernes egen sundhedsprofil som velfærdsmedarbejdere, og at støtte eleverne i at blive klar til et arbejdsmarked, der i stigende grad også er røgfrit.

Støtte og sanktioner

Skolen kan tilbyde dig hjælp til rygestop. Du kan også få støtte og vejledning til at overholde røgfri skoletid, selvom du ikke ønsker at stoppe helt med at ryge. Du kan henvende dig til Røgfri Skoletids-vejlederne:

Afdeling i Aarhus: Kathrine på kbt@sosuoj.dk.
Afdeling i Silkeborg: Christina på csi@sosuoj.dk.

Røgfri skoletid er en del af skolens ordensregler og der er sanktioner ved overtrædelse af forbuddet. Se sanktionerne her

Som alternativ til rygepausen er der masser af muligheder for at hygge på fællesarealerne, spille bordfodbold, Fifa, Just Dance osv. Kom gerne med forslag til aktiviteter til Røgfri Skoletids Vejlederne Christina på csi@sosuoj.dk og Kathrine på kbt@sosuoj.dk.

Rygning og helbred

Rygning påvirker din mentale og fysiske sundhed og trivsel på en lang række områder. Læs mere om rygning og helbred på Kræftens Bekæmpelses side her >

Spørgsmål og svar om røgfri skoletid

Er der et område, hvor jeg må ryge?

Nej, det er ikke tilladt at ryge, hverken indenfor eller udendørs i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på SOSU Østjylland.

Må jeg ryge uden for skolens matrikel?

Nej, det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på SOSU Østjylland – heller ikke selvom du går væk fra skolens matrikel.

...at jeg ikke må ryge på OG uden for skolens område i skoletiden?

Ifølge Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser blev det pr. 31. juni 2021 indført røgfri skoletid på alle erhvervsskoler.

Må man ryge e-cigaretter?

Nej, det er ikke tilladt at ryge e-cigaretter, pibe, eller anden form for tobak. Det er heller ikke tilladt at bruge snus.

Kan jeg få hjælp til rygestop?

Ja, skolen tilbyder elever og kursister hjælp til og vejledning om rygestop. Skolens ansatte kan henvende sig til nærmeste ledelse.

Må jeg ryge på ekskursion eller studietur?

Nej, reglen om at SOSU Østjylland har Røgfri skoletid gælder i alle sammenhænge, hvor du deltager som elev i aktiviteter arrangeret af skolen.

Jeg er ansat ved en arbejdsgiver med andre regler...

Når du er i gang med et skoleforløb, eller kommer på SOSU Østjylland til et arrangement, så er du omfattet af skolens ordensregler – og så er det ikke tilladt at ryge.

Hvad kan jeg så lave i mine pauser?

SOSU Østjylland tilbyder en række pauseaktiviteter – bordtennis, bordfodbold, puslespil, PlayStation med FIFA og Just Dance.

Har du som elev eller ansat ideer til andre aktiviteter i pauserne, er du meget velkommen til ar henvende dig med din idé til Christina på csi@sosuoj.dk i Silkeborg eller Katrine på kbt@sosuoj.dk i Aarhus.