SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Erhvervsuddannelse DigiTech

Fremtidens social- og sundhedsassistent, der kreativt anvender teknologiske løsninger til at fremme borgerens livskvalitet.
Digitech Social Og Sundhedsassistent
Aarhus
3 år og 4 måneder

DigiTech er for dig, der er nysgerrig på koblingen mellem teknologi, innovation, omsorg og livskvalitet.

Du er dine kollegaers rollemodel, der kreativt anvender digitale løsninger og et innovativt mindset til at fremme livskvaliteten hos borgeren og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Du arbejder innovativt og undersøgende med en teknologisk vinkel på emnerne. Du er nysgerrig og opsøger selv viden, er god til at samarbejde, og får stor frihed til at gå eksperimenterende til værks.

Uddannelsen

DigiTech er en vekseluddannelse, hvor du både bliver undervist på skolen og er i oplæring ved en arbejdsgiver. Uddannelsen har samme mål og varighed som uddannelsen til SOSU Assistent – men den pædagogiske tilgang er anderledes.

En stor del af uddannelsen er oplæring. Der er fire oplæringsperioder, som foregår i den kommune, hvor du er ansat. Du kommer i oplæring i hjemmeplejen, i psykiatrien, på sygehus og på et plejecenter.

Her vil dine kompetencer fra DigiTech-uddannelsen komme i spil – i samarbejde med dine kollegaer og din vejleder.

Din dag på skolen

I undervisningen arbejder vi kreativt og nysgerrigt med emnerne. Du kommer til at bruge mange forskellige teknologier - både til din egen læring og i form af den velfærdsteknologi, der bruges i sundhedsvæsenet.

I undervisningen øver du dine evner til at samarbejde, tænke kritisk og formidle din viden. Fokus er på at lære de kompetencer, der er nødvendige for at imødekomme sundhedsvæsenets krav nu og i fremtiden - i forhold til teknologi, implementering, livskvalitet og arbejdsmiljø.

Det betyder, at skoledagen er meget anderledes end på den almindelige social- og sundhedsassistent-uddannelse - vi arbejder og lærer mere praktisk og kreativt, både med og uden teknologi. Det er vigtigt, at du som udgangspunkt er nysgerrig og selv opsøger ny viden.

Job og karriere

Når du er færdiguddannet, kommer du ud på et arbejdsmarked med stor jobsikkerhed, og hvor der er stor efterspørgsel på medarbejdere med innovative og teknologiske kompetencer.
Du kommer typisk til at arbejde på plejecentre, hospitaler, i psykiatrien eller i hjemmeplejen.

Bliv klogere på uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Inden du starter på DigiTech-uddannelsen på hovedforløbet skal du gennem et eller flere grundforløb:

 • Du kan starte på Grundforløb 1, hvis det er mindre end to år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.
 • Du kan starte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et halvt år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.

Begge grundforløb varer 20 uger.

Efter et eller to grundforløb fortsætter du på hovedforløbet på DigiTech, der varer 2 år og 10 måneder. Her er du ansat ved en arbejdsgiver og får elevløn. Hovedforløbet veksler mellem perioder med skole og oplæring.

Klik og se uddannelsens opbygning:


Oplæring
Under uddannelsen er der fire oplæringsperioder, som foregår i den kommune, som har ansat dig. Du kommer i oplæring på et plejecenter, i psykiatrien, på sygehus og i hjemmeplejen.

Din arbejdsgiver finder lærepladser til dig under hele uddannelsen. Du kan ønske hvilke lærepladser, du gerne vil på, men det er din arbejdsgiver, som afgør hvilke steder, du skal i oplæring.

På hovedforløbet har du typisk 48 ugers undervisning og 100 uger i oplæring, fordelt på 5 perioder med skole og 4 perioder i oplæring.

Klik og se fordelingen af forløb med skole og oplæring på hovedforløbet:


Oplæring i udlandet
Som elev på SOSU Østjylland har du en fantastisk mulighed for at tage en del af din oplæring i udlandet. Se mulighederne her

Adgangskrav

For at blive optaget på hovedforløb med Digitech skal du have:

 • bestået Grundforløb 2 SOSU
 • en læreplads (uddannelsesaftale) ved en arbejdsgiver

Hvis du allerede er social- og sundhedshjælper, og gerne vil starte på hovedforløbet med Digitech, skal du opfylde de her krav, for at kunne blive optaget:

 • bestået dansk på D niveau
 • bestået naturfag på E niveau
 • Kompetencer svarende til kursus i elementær brandbekæmpelse og kursus i grundlæggende førstehjælp (12 timer).

Har du spørgsmål til adgangskrav og ansøgning?
Kontakt en vejleder

Sådan søger du ind

Du søger ind på hovedforløbet med Digitech ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver) og fortælle, at du gerne vil søge Digitech.

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Job og videreuddannelse

Job

Som social- og sundhedsassistent arbejder du med at gøre en forskel for andre mennesker. Dine vigtigste opgaver er den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv.

Der er stor jobsikkerhed som social- og sundhedsassistent, og der er stor efterspørgsel på medarbejdere med innovative og teknologiske kompetencer. Her kommer du typisk til at arbejde:

 • plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • sygehuse
 • psykiatrien
 • kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder

Videreuddannelse

Som uddannet social- og sundhedsassistent kan du søge ind på mange professionsbachelor-uddannelser via kvote 2:

 • sygeplejerske
 • socialrådgiver
 • ergoterapeut
 • fysioterapeut
 • jordemoder
 • bioanalytiker
 • pædagog
 • radiograf
 • tandplejer
 • katastrofe- og risikomanager
 • ernæring og sundhedsuddannelsen

Du har også mulighed for at tage forskellige efteruddannelseskurser.

Økonomi

På Grundforløb 1 og 2 kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år.
Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

På hovedforløbet får du elevløn eller voksenelevløn fra din arbejdsgiver, både i skoleperioder og i oplæringsperioder.
Du kan finde satser og betingelser for elevløn og voksenelevløn her (FOA)

Sådan søger du en læreplads

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Ferie, uddannelsesordning mm.

Her finder du yderligere informationer om uddannelsen såsom:

 • Skoleplan (datoer for opstart, afslutning og ferie)
 • Lokal uddannelsesplan (LUP)
 • Uddannelsesordning
 • Litteraturliste

Information om uddannelsen

ForløbSted

Hovedforløb Digitech oktober 2024

Aarhus Find læreplads

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt vores projektleder for DigiTech.

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Skolens vejledere hjælper dig gerne med spørgsmål om uddannelserne, adgangskrav, hjælp til at søge ind, muligheder for støtte og meget andet.

Du kan også besøge skolen, bestille et uddannelsesmagasin eller tilmelde dig et online infomøde.

Få hjælp fra en vejleder

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Bevægelse2
Livet På Skolen Fællesskab4