SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Erhvervsuddannelse Tandklinikassistent

Uddannelsen som tandklinikassistent er for dig, der vil arbejde med sundhed, forebyggelse og hygiejne og give patienterne en god oplevelse i tandklinikken.
Tandklinikassistent
Aarhus
3 år
Næste ansøgningsfrist: 08.12.24

Som tandklinikassistent er du ofte den første patienten møder , og du har en vigtig rolle i at få hverdagen på klinikken til at hænge sammen.

Du får et job med mange forskellige opgaver. Du yder tandlægen effektiv assistance ved hele tiden at sørge for de rigtige instrumenter og materialer.

Du tager røntgenbilleder og tandaftryk og fortæller patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme.

Uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om pasning af tænder og tandkød, og du lærer om alt fra psykologi og anatomi til administration og radiologi.

Du lærer, hvordan tandlægebehandlingen tilrettelægges og at gøre de forskellige instrumenter og materialer klar. Du får du viden om, hvordan man rengør tænder og forebygger tandsygdomme.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og længere tid i oplæring, hvor du afprøver dine færdigheder i praksis i en klinik.
Der er tre oplæringsperioder, som foregår i den tandklinik, hvor du er ansat.

Din dag på skolen

Du har to skoleperioder på seks uger plus en fagprøve. Din hverdag på skolen minder om det, du møder, når du er færdiguddannet. Det betyder, at du laver masser af praktiske øvelser og simulationsarbejde i vores tandklinik, og du arbejder i grupper med projekter og øvelser. Hver dag er du fysisk aktiv med lege, spil eller motion på skolen. 

På skolen bliver du del af et godt fagligt og socialt fællesskab. Du møder dedikerede og dygtige undervisere og elever der respekterer og støtter hinanden. Du får også mulighed for at deltage i sociale arrangementer – det kan være fredagscafe, elevråd, årsfest, foredrag og meget andet.

Job og karriere

Du kan få arbejde som tandklinikassistent i både private tandlægeklinikker og i den kommunale tandpleje. Du kan også læse videre på flere videregående uddannelser, som eksempelvis tandplejer.

Bliv klogere på uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb:

 • Du kan starte på Grundforløb 1, hvis det er mindre end to år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.
 • Du kan starte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et halvt år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.

Begge grundforløb varer 20 uger.

Efter et grundforløb eller to fortsætter du på hovedforløbet, der varer 2 år og 6 måneder. Her er du ansat ved en arbejdsgiver og får elevløn. Hovedforløbet veksler mellem perioder med skole og oplæring. 

Klik og se uddannelsens opbygning:

Ny mesterlære
Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse, hvor du starter direkte på lærepladsen. Her er Grundforløb 2 på skolen erstattet af praktisk oplæring på en tandklinik.

Den praktiske oplæring afsluttes med en grundforløbsprøve, der foregår på din læreplads. Herefter fortsætter du på hovedforløbet på samme måde som de elever, der har taget Grundforløb 2 på skolen.
For at komme i gang med ny mesterlære, skal du selv finde dig en læreplads.

Oplæring
På hovedforløbet har du tre perioder i oplæring og tre på skole. Oplæringsperioderne foregår i den tandklinik, hvor du er ansat. Det kan enten være en privat tandklinik eller i en kommunal tandpleje.

Klik og se fordelingen af forløb med skole og oplæring på hovedforløbet:


Oplæring i udlandet
Som elev på SOSU Østjylland har du en fantastisk mulighed for at tage en del af din oplæring i udlandet. Se mere her >>

Adgangskrav

Adgangskrav til Grundforløb 1

For at blive optaget på grundforløb 1 skal du have:

 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.
 • afsluttet 9.- eller 10. klasse for højst to år siden.

Adgangskrav til Grundforløb 2

For at blive optaget på grundforløb 2 skal du have:

 • bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.

Før du kan blive optaget på uddannelsen, laver vejlederne en samlet vurdering af din erfaring og kompetencer. Denne vurdering har betydning for, om du bliver optaget. Læs mere om vurderingen her.

Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du have bestået følgende for at kunne søge ind:

 • Dansk 3 modul 5
 • Matematik trin 2

eller

 • FVU læsning trin 4
 • FVU matematik trin 2

Opfylder du ikke adgangskravene?
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve i dansk og matematik på en af skolens afdelinger.

Du bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Se mere om optagelsesprøver.

Adgangsbegrænsning på Grundforløb 2

På SOSU Østjylland er der plads til 30 elever på Grundforløb 2 på Tandklinikassistentuddannelsen. Hvis vi modtager flere kvalificerede ansøgere, end der er plads til, vil ansøgningerne blive vurderet på baggrund af den enkelte ansøgers egnethed til uddannelsen. Egnethed vurderes blandt andet på baggrund af tidligere uddannelsesforløb og erhvervserfaring og en samlet vurdering af seks kvalifikationer: 
• Motivation for uddannelsen og lyst til læring
• Viden om forventninger og krav til at gennemføre uddannelsen
• Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om ansøgeren kan tage initiativ til opgaveløsninger
• Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
• Sproglige færdigheder, der gør ansøgeren i stand til at gennemføre uddannelsen
• Evne til at samarbejde og udvise forståelse for andre mennesker

Hvis der er kvalificerede ansøgere, som ikke opnår plads til Grundforløb 2 på SOSU Østjylland, vil skolen vejlede videre til en anden skole, der udbyder uddannelsen, eller vejlede til optagelse på et kommende Grundforløb 2 på SOSU Østjylland.

Adgangskrav til hovedforløbet fra Grundforløb 2

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have:

 • bestået grundforløb 2
 • bestået naturfag F og psykologi E 
 • certifikatet "førstehjælp for erhvervsuddannelserne"
 • en læreplads (uddannelsesaftale) ved en arbejdsgiver

Ny Mesterlære

Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse, hvor du starter direkte på lærepladsen. Her er Grundforløb 2 på skolen erstattet af praktisk oplæring på en tandklinik.

For at komme i gang med ny mesterlære, skal du selv finde dig en læreplads. Den praktiske oplæring afsluttes med en grundforløbsprøve, der foregår på din læreplads. Herefter fortsætter du på hovedforløbet på samme måde som de elever, der har taget grundforløb 2 på skolen.

Adgangskrav til hovedforløbet som ny mesterlære

Du skal opfylde de samme krav som på Grundforløb 2 for at fortsætte på hovedforløbet. Afhængig af din kompetencevurdering, vil du eventuelt i løbet af dit ny mesterlæreforløb skulle gennemføre og bestå følgende grundfag:

 • Psykologi på E-niveau
 • Naturfag på F-niveau
 • Førstehjælp

Jeg har en læreplads, men vil gerne følge Grundforløb 2 på skolen

Hvis du har en læreplads og helst vil følge Grundforløb 2 på skolen, kan du sagtens det. Når du har en underskrevet uddannelsesaftale med en læreplads, er du sikret optagelse på Grundforløb 2.

Sådan søger du ind

Sådan søger du et grundforløb

 1. Find dokumentation frem.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakten supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en arbejdsgiver. For at finde en læreplads kan du oprette en profil på lærepladsen.dk, søge efter elevstillinger eller kontakte et tandlægehus.

Hvornår kan du starte?

 • Grundforløb 1 starter én gang om året til august.
 • Grundforløb 2 starter to gange om året i januar og august.
 • Hovedforløbet starter to gange om året.

Du kan se datoer og frister i oversigten, når du lukker den her pop-up besked.

Job og videreuddannelse

Job

Dine vigtigste opgaver som tandklinikassistent er at få dine patienter til at føle sig godt tilpas og samtidig være med til at sikre en effektiv og god behandling, når du assisterer tandlægen under behandlingen.

Som tandklinikassistent vil dine primære opgaver være at tage røntgenbilleder og tandaftryk, ajourføre journaler, bestille materialer, skrive regninger og tage imod patienter, samt at finde redskaber frem til tandlægen. Du skal også vejlede patienter i god mundhygiejne, sund kost – og om hvordan man i det hele taget undgår tandsygdomme.

Som uddannet tandklinikassistent kan du søge arbejde ved private tandklinikker, den kommunale tandplejeordning ved skoler, tandklinikker ved hospitaler og tandlægeskoler.

Videreuddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.
Uddannelsen til tandklinikassistent giver adgang til flere videregående uddannelser, f.eks. uddannelsen til tandplejer. Det kræver, at du supplerer tandklinikassistentuddannelsen med følgende fag på C-niveau: dansk, engelsk og enten kemi, fysik, matematik eller naturfag.

Som tandklinikassistent kan du efteruddanne dig med kompetencegivende AMU-kurser, og når du har fået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en akademiuddannelse. Akademiuddannelser er videregående uddannelser, som du kan tage på deltid.

Økonomi

På Grundforløb 1 og 2 kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år.
Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

På hovedforløbet får du elevløn eller voksenelevløn fra din arbejdsgiver, både i skoleperioder og i oplæringsperioder.
Du kan finde satser og betingelser for elevløn og voksenelevløn her (HK)

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en arbejdsgiver. For at finde en læreplads kan du oprette en profil på lærepladsen.dk, søge efter elevstillinger eller kontakte et tandlægehus.

Ferie, uddannelsesordning mm.

Her finder du links til sider med informationer om uddannelsen såsom: 

 • Skoleplan (datoer for opstart, afslutning og ferie)
 • Lokal uddannelsesplan (LUP)
 • Uddannelsesordning
 • Litteraturliste 

Information om grundforløb 1 og 2 på uddannelsen

Information om hovedforløbet på uddannelsen

ForløbSted

Grundforløb 2 august 2024

Aarhus Tilmeld

Grundforløb 2 januar 2025

Aarhus Tilmeld

Grundforløb 2 august 2025

Aarhus Tilmeld

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Skolens vejledere hjælper dig gerne med spørgsmål om uddannelserne, adgangskrav, hjælp til at søge ind, muligheder for støtte og meget andet.

Du kan også besøge skolen, bestille et uddannelsesmagasin eller tilmelde dig et online infomøde.

Få hjælp fra en vejleder

Tandklinikassistent

Mød Maria

"Jeg var selv ret bange for at gå til tandlægen som barn. Det er super fedt at være med til at give børn gode vaner, både i forhold til tandbørstning og hvad de spiser i løbet af dagen".

"Jeg har prøvet mange forskellige ting for at finde ud af, hvad der var mest mig. Jeg er landet virkelig godt, og jeg ved at det her, det er mit drømmejob fremover".

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Bevægelse2
Livet På Skolen Fællesskab4