SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Brian har valgt Grundforløb 2 Online for at få frihed og bedre tid

Brian Knappmann har taget sit Grundforløb 2 online hjemme foran skærmen, og han har været glad for friheden ved ikke at skulle møde til et bestemt tidspunkt hver dag, og han føler også, at det har givet ham bedre tid til studierne. 

”Det jeg var særligt glad for, var friheden ved at det foregår online, hvor jeg kunne studere, når og hvor det passede mig. Og den helt store fordel har været, at jeg har haft bedre tid til at fordybe mig i studierne i den tid, jeg ellers ville bruge på eksempelvis transport til og fra skolen.”

Både online og fysisk undervisning

Undervisningen på Grundforløb 2 Online består af 37 timers ugentligt skolearbejde. Det kan være PowerPoints med tale fra en underviser, små film-indslag, podcast, hjemmelaboratorieforsøg og læsemateriale.

I slutningen af ugen afleveres en opgave i grundforløbets tre fag og undervejs er der online undervisning med vejledning fra underviserne.

Selvom det meste af undervisningen foregår online, er der også dage med fysisk fremmøde. Eksempelvis til den første introduktionsuge og undervejs, når der skal laves laboratorieforsøg i naturfag og forflytningsundervisning samt eksamener.

”Kombinationen af online undervisning og fysisk fremmøde, hvor vi får mulighed for at arbejde praktisk er rigtig godt.  At vi møder hinanden i virkeligheden, synes jeg også  er vigtigt,” fortæller Brian Knappmann.

Livslang læring

Brian har arbejdet som konsulent inden for sundhedsområdet, inden han startede på uddannelsen som social- og sundhedsassistent i en alder af 59 år.

Han har stadig store planer for sit arbejdsliv. 

”Jeg har været engageret i sundhedsområdet i en årrække som konsulent, og nu kunne jeg godt tænke mig at få social- og sundhedsfaglighed. Mit mål er at jeg skal arbejde til jeg bliver 80, og som social- og sundhedsassistent bidrage, hvor der er et uudtømmeligt behov. Livslanglæring er et andet mål jeg har, for ved at uddanne mig og gøre noget nyt, så holder jeg mig i gang og relevant.”

Grundforløb 2 Online

Er du nysgerrig på Grundforløb 2 Online?

Læs mere om uddannelsen her.