SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Erhvervsuddannelse Grundforløb 2 Online

Tag Grundforløb 2 SOSU på 20 uger med onlineundervisning, når du har tid.
Online
20 uger
Næste ansøgningsfrist: 04.08.24

Du kan tage Grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelserne online på 20 uger.

Undervisningen foregår online, så du møder ikke frem på skolen hver dag, men arbejder selvstændigt derhjemme.

Det er en oplagt mulighed for dig, der:

 • har brug for fleksibilitet i din hverdag,
 • har deltids-arbejde ved siden af studiet
 • trives med at studere alene i starten af din uddannelse.

Den første uge efter studiestart er dog obligatorisk fremmødeuge på skolen i Aarhus.

Undervisningen

Grundforløb 2 Online består af følgende fag:

 1. Det uddannelsesspecifikke fag – USP              
 2. Naturfag på F-niveau                                        
 3. Dansk på E- og D-niveau

Derudover får du et certifikat-kursus i brandbekæmpelse og et 12-timers branche-relateret førstehjælpskursus

Vi forventer, at du arbejder med det faglige indhold og opgaver i 37 timer hver studieuge.

Undervisningen er uge-opgaver, der kan bestå af PowerPoints med tale, små film-indslag, podcast, hjemmelaboratorieforsøg og læsemateriale i fagbøger, fiktionstekster og artikler. Hver uge afleverer du en opgave i alle tre fag. Afleveringerne kan være skriftlige og mundtlige.

Der er tilknyttet fire undervisere, en koordinator, en teknisk supporter og en vejleder til uddannelsen.

Vi tilbyder online-undervisningsvejledning hver uge i alle fag. Her kan du få hjælp til opgavebesvarelser, uddybning af det faglige indhold eller andet. Du kan altid skrive til os og få mere hjælp.

Du får feedback (mundtlig eller skriftlig) på alle dine afleveringer, så du og underviserne hele tiden kan følge med i din læringsudvikling.  

Hvad kræves der af dig som elev?

At læse på Grundforløb 2 Online stiller nogle tekniske krav:

 • Du skal have en stabil wifi-forbindelse, der hvor du skal studere
 • Du skal have en computer og kunne arbejde med Word, downloade PDF-filer og Powerpoints.
 • Din computer skal kunne afspille lyd og optage billede og lyd.
 • Du skal have en mobiltelefon.

Derudover stiller det også personlige krav til dig som elev:

 • Du skal kunne deltage i intro-ugen på skolen i Aarhus (de første 5 hverdage efter uddannelsesstart).
 • Du skal kunne læse, skrive og tale dansk.
 • Du skal kunne afsætte 37 timer om ugen til dit studie.
 • Du skal være god til at planlægge din arbejdsuge.
 • Du skal være forberedt på at skulle lære at arbejde på skolens læringsplatforme.

Bliv klogere på uddannelsen

Adgangskrav

For at blive optaget på grundforløb 2 Online skal du have:

 • bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.

Før du kan blive optaget på uddannelsen, laver vejlederne en samlet vurdering af din erfaring og kompetencer, samt en sprogtest. Denne vurdering har betydning for, om du bliver optaget.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve i dansk og matematik på en af skolens afdelinger.

Du bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Se mere om optagelsesprøver.

Sådan søger du ind

 1. Find dokumentation frem.
  • dine eksamensbeviser (folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse)
  • hvis du har relevant erhvervserfaring: Bed din nuværende eller tidligere arbejdsgiver om at hjælpe med at udfylde en arbejdsgivererklæring og sende den til dig. 
   (Her er kriterierne for hvad der er relevant erfaring, som kan give afkortning af uddannelsen.)
 2. Log in på optagelse.dk med MitID

 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.

 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakten supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.

Sådan søger du en læreplads

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Økonomi

Du kan søge om SU, når du er fyldt 18 år.
Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

En af gevinsterne ved at tage grundforløb 2 online er fleksibiliteten. Det betyder, at du kan have et deltidsarbejde samtidig med, at du tager uddannelsen.

På hovedforløbet får du elevløn eller voksenelevløn fra din arbejdsgiver, både i skoleperioder og i oplæringsperioder.

Du kan finde satser og betingelser for elevløn og voksenelevløn her (FOA)

Sådan søger du en læreplads

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Ferie, skoleplan, uddannelsesplan mm.

ForløbSted

Grundforløb 2 Online maj 2024

Online Tilmeld

Grundforløb 2 Online september 2024

Online Tilmeld

Grundforløb 2 Online januar 2025

Online Tilmeld

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Skolens vejledere hjælper dig gerne med spørgsmål om uddannelserne, adgangskrav, hjælp til at søge ind, muligheder for støtte og meget andet.

Du kan også besøge skolen, bestille et uddannelsesmagasin eller tilmelde dig et online infomøde.

Få hjælp fra en vejleder

Grundforløb 2 Online

Mød Tina

"Jeg tog Grundforløb 2 online på grund af den store frihed til selv at planlægge min uddannelse. Det er simpelthen helt fantastisk, at det er en mulighed at studere på den måde. En almindelig skoledag ville ikke passe med, at jeg samtidigt arbejder lidt, og så har jeg også kunnet tage mit studie med til Mexico!"

"For at et job skal være interessant og udfordrende for mig kræver det, at det involverer andre mennesker og et vist ansvar. Derfor valgte jeg uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Det tiltaler mig selvfølgelig også, at der nærmest er jobgaranti både nu og i fremtiden."

Mød Tina Thomsen - Grundforløb 2 Online

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Fællesskab4