SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Erhvervsuddannelse Pædagogisk assistent

Uddannelsen som Pædagogisk assistent er for dig, der vil gøre en forskel for børn, unge eller voksne med særlige behov.
Pædagogisk Assistent
Aarhus, Silkeborg & Skanderborg
2 år og 7,5 måned
Næste ansøgningsfrist: 10.11.24

Som pædagogisk assistent er dine vigtigste opgaver at understøtte børn og unges udvikling, og at yde omsorg og støtte.

Den pædagogisk assistentuddannelse er for dig, der ønsker at forme fremtiden for næste generation eller give den bedste støtte til unge og voksne med særlige behov.

Du er aktivitetens mester, der planlægger og udfører udviklende aktiviteter, skaber gode relationer og tager ansvar for andres trivsel.

Uddannelsen

Under uddannelse lærer du essentielle pædagogiske metoder, du får viden om kommunikation og relationsarbejde, og du får færdigheder til at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter for børn, unge og voksne.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og længere tid i oplæring, hvor du afprøver dine færdigheder i praksis. Der er tre oplæringsperioder, som foregår i den kommune, hvor du er ansat. Du kommer i oplæring i daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO’er eller andre pædagogiske tilbud.

Din dag på skolen

Din hverdag på skolen minder om det du møder, når du er færdiguddannet. Det betyder, at du laver masser af praktiske øvelser og simulationsarbejde, du tilrettelægger aktiviteter for andre og besøger institutioner, og du arbejder i grupper med projekter og øvelser.

Hver dag er du fysisk aktiv med lege, spil eller motion på skolen. Du vil også have dage, hvor undervisningen foregår ude i praksis, det kan for eksempel være i en børnehave.

På skolen bliver du del af et godt fagligt og socialt fællesskab. Du møder dedikerede og dygtige undervisere og elever der respekterer og støtter hinanden. Du får også mulighed for at deltage i sociale arrangementer – det kan være fredagscafe, elevråd, gallafest, foredrag og meget andet.

Job og karriere

Som pædagogiske assistenter kan du få arbejde inden for mange spændende områder. Det kan være daginstitutioner og klubber, på skoler eller i botilbud. Du har også mulighed for at læse videre til eksempelvis pædagog eller socialrådgiver.

Bliv klogere på uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb:

 • Du kan starte på Grundforløb 1, hvis det er mindre end to år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.
 • Du kan starte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et halvt år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.

Begge grundforløb varer 20 uger.

Efter et grundforløb eller to fortsætter du på hovedforløbet, der varer 2 år og 1,5 måned. Her er du ansat ved en arbejdsgiver og får elevløn. Hovedforløbet veksler mellem perioder med skole og oplæring.

Klik og se uddannelsens opbygning:


Oplæring

Der er tre oplæringsperioder, som foregår i den kommune, som har ansat dig. Du kommer i oplæring i daginstitutioner, døgninstitutioner, SFO’er eller andre pædagogiske tilbud.

På hovedforløbet har du typisk 47 ugers undervisning og 54 uger i oplæring.

Din arbejdsgiver finder lærepladser til dig under hele uddannelsen. Du kan ønske hvilke lærepladser, du gerne vil på, men det er din arbejdsgiver, som afgør, hvor du kommer i oplæring.

Klik og se fordelingen af forløb med skole og oplæring på hovedforløbet:

 
Oplæring i udlandet

Som elev på SOSU Østjylland har du en fantastisk mulighed for at tage en del af din oplæring i udlandet. Se mere her >>

Adgangskrav

Adgangskrav til Grundforløb 1

For at blive optaget på grundforløb 1 skal du have:

 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.
 • afsluttet 9.- eller 10. klasse for højst to år siden.

Adgangskrav til Grundforløb 2

For at blive optaget på grundforløb 2 skal du have:

 • bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.

Før du kan blive optaget på uddannelsen, laver vejlederne en samlet vurdering af din erfaring og kompetencer. Denne vurdering har betydning for, om du bliver optaget. Læs mere om vurderingen her.

Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du have bestået følgende for at kunne søge ind:

 • Dansk 3 - modul 5
 • Matematik trin 2

eller

 • FVU læsning trin 4
 • FVU matematik trin 2


Opfylder du ikke adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve i dansk og matematik på en af skolens afdelinger.

Du bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Se mere om optagelsesprøver.


Optagelsessamtale

SOSU Østjylland er tildelt et begrænset antal pladser på Grundforløb 2 Pædagogisk Assistent for elever uden en læreplads (uddannelsesaftale). 
Det betyder desværre, at vi kan blive nødt til at afvise ansøgere, som ellers er kvalificerede til uddannelsen. Vi vurderer og udvælger ansøgere ud fra:

 • motivation for uddannelsen og lyst til læring
 • viden om forventninger og krav til at gennemføre uddannelsen
 • selvstændighed og ansvarlighed, herunder om ansøgeren kan tage initiativ til opgaveløsninger
 • mødestabilitet, herunder møde til tiden og lavt fravær
 • evner til at samarbejde og udvise forståelse for andre mennesker


Alle ansøgere bliver inviteret til en gruppesamtale. Her er der:

 • kort præsentation ved vejlederen
 • kort præsentation af dig selv
 • forskellige aktiviteter i form af billeder, filmklip og leg
 • information om uddannelsen


Adgangskrav til hovedforløbet

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have:

 • bestået Grundforløb 2
 • en læreplads (uddannelsesaftale) ved en arbejdsgiver

Sådan søger du ind

Sådan søger du et grundforløb

 1. Find dokumentation frem.
 2. Log in på optagelse.dk med MitID
 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.
 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakten supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver). Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Hvornår kan du starte?

 • Grundforløb 1 starter én gang om året til august.
 • Grundforløb 2 starter hvert år i januar.
 • Hovedforløbet starter hvert år i august.

Du kan se datoer og frister i oversigten, når du lukker den her pop-up besked.

Har du relevant erfaring?

Hvis du har relevant erfaring (fra arbejde eller uddannelse), kan du måske få afkortet noget af din uddannelse.

Sådan søger du, hvis du har relevant erfaring

 1. Find dokumentation frem.
 2. Log in på optagelse.dk med MitID
 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.
 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakten supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.


Har du to års relevant erfaring?

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring og er fyldt 25 år, kan du tage uddannelsen på 42 uger. Det hedder Erhvervsuddannelse for voksne (EUV1). Se mere om muligheden her

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver). Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Job og videreuddannelse

Job

Som pædagogisk assistent arbejder du med at gøre en forskel for andre mennesker. Du laver lege og aktiviteter som udvikler motorik, sprog og kultur og understøtter børn og unges udvikling. Du yder omsorg og støtte og du arbejder med kost, motion og trivsel.

Her kommer du typisk til at arbejde:

 • Vuggestue
 • Børnehave
 • SFO
 • Klub eller skole
 • Bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede


Videreuddannelse

Som uddannet pædagogisk assistent kan du søge ind på en række professionsbacheloruddannelser:

 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik
 • Jordemoder
 • Psykomotorisk terapeut
 • Meritpædagog

Du har også mulighed for at tage forskellige efteruddannelseskurser.

Økonomi

På Grundforløb 1 og 2 kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år.
Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

På hovedforløbet får du elevløn eller voksenelevløn fra din arbejdsgiver, både i skoleperioder og i oplæringsperioder.
Du kan finde satser og betingelser for elevløn og voksenelevløn her (FOA)

Sådan søger du en læreplads

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Ferie, uddannelsesordning mm.

Her finder du links til sider med informationer om uddannelsen såsom: 

 • Skoleplan (datoer for opstart, afslutning og ferie)
 • Lokal uddannelsesplan (LUP)
 • Uddannelsesordning
 • Litteraturliste 

Information om grundforløb 1 og 2 på uddannelsen

Information om hovedforløbet på uddannelsen

Tag uddannelsen på 42 uger

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du blive pædagogisk assistent på kun 42 uger. Du starter direkte på hovedforløbet og tager uddannelsen med merit for oplæringen.

Den samme uddannelsen på kun 42 uger kan du også tage med en outdoor-toning, med særligt fokus på natur i det pædagogiske arbejde.

Se mere om Pædagogisk assistent på 42 uger

Se mere om Pædagogisk assistent på 42 uger - Outdoor

ForløbSted

Hovedforløb august 2024

Aarhus, Silkeborg & Skanderborg Find læreplads

Grundforløb 2 januar 2025

Aarhus & Silkeborg Tilmeld

Skal du vælge EUD eller EUX?

Du kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent som EUD eller EUX. Men hvad er egentlig forskellen?

EUD står for erhvervsuddannelse. Det er den "almindelige" uddannelse, hvor størstedelen af uddannelsen er oplæring. EUX står for erhvervsfaglig student. Det betyder, at du både tager en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen - så du kan læse videre,  ligesom hvis du gik i gymnasiet.

EUX Pædagogisk Assistent
Mød Anders - Pædagogisk Assistent

Pædagogisk Assistent

Mød Anders

"Alle underviserne på den her skole er fantastiske på deres egen måde. Man bliver undervist på så mange forskellige måder".

"Det der gør mig allermest glad for at arbejde som Pædagogisk Assistent det er, at man er med til at gøre en kæmpestor forskel for nogens fremtid".

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Skolens vejledere hjælper dig gerne med spørgsmål om uddannelserne, adgangskrav, hjælp til at søge ind, muligheder for støtte og meget andet.

Du kan også besøge skolen, bestille et uddannelsesmagasin eller tilmelde dig et online infomøde.

Få hjælp fra en vejleder
Pædagogisk Assistent på 42 uger

Har du relevant erhvervserfaring?

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du blive pædagogisk assistent på kun 42 uger (EUV1).

Du kan også tage EUV1-uddannelsen som Outdoor - med særligt fokus på natur i det pædagogiske arbejde.

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Bevægelse2
Livet På Skolen Fællesskab4

Der er mange veje til en omsorgskarriere

Og du skal finde din vej. Måske har du brug for at blive bedre til dansk eller matematik, før du starter på en uddannelse? Måske vil du bare gerne snuse til faget på brobygning eller tage en EUD10?

Uanset din alder og erfaring er der en vej for dig.

Der Er Mange Veje Til En Omsorgskarriere