Skip to main content

Pædagogisk Assistent

Uddannelsen som Pædagogisk Assistent er for dig, der vil gøre en forskel for børn, unge eller voksne med særlige behov.

Hvad er en Pædagogisk Assistent?

Pædagogiske Assistenter arbejder i børnehaver, klubber, skoler eller botilbud.

Som Pædagogisk Assistent er dine vigtigste opgaver at understøtte børn og unges udvikling, og at yde omsorg og støtte. Du planlægger og udfører udviklende aktiviteter og du tager ansvar for andres trivsel.


Hvordan bliver man Pædagogisk Assistent?

Uddannelsen til Pædagogisk Assistent er en erhvervsuddannelse med praktik og skoleforløb.

Det starter med et grundforløb med undervisning.
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse starter du på Grundforløb 1. Alle andre starter på Grundforløb 2. Begge forløb tager et halvt år.

Efter grundforløbet søger du om optagelse på hovedforløbet ved en arbejdsgiver. Hovedforløbet skifter mellem perioder med praktik og perioder med undervisning på skolen. Når du har bestået praktikken og dine eksaminer er du udlært som Pædagogisk Assistent.

Læs mere om de enkelte forløb i uddannelsen nederst på den her side.

Hvor lang tid tager det at blive Pædagogisk Assistent?

Hovedforløbet tager 2 år og 1,5 måned.
Grundforløb 1 og 2 tager begge et halvt år.

Så hvis du kommer direkte fra folkeskolen eller efterskole tager det 3 år og 1,5 måned. Hvis du kun skal have grundforløb 2 tager det 2 år og syv en halv måned.

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring kan du tage en Pædagogisk Assistentuddannelse på 42 uger (EUV1). Du starter direkte på hovedforløbet og tager uddannelsen med merit for praktikken. Læs mere her >>

Hvad giver Pædagogisk Assistent-uddannelsen adgang til?

Som uddannet Pædagogisk Assistent kan du enten finde arbejde eller læse videre på en professionsbachelor, fx. pædagog, socialrådgiver eller jordemoder.

Sådan bliver du Pædagogisk Assistent:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores uddannelsesvejledere står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt en vejleder >>