Skip to main content

Grundkursus styrker pædagogmedhjælpere i Aarhus

Indblik i børns verden, pædagogiske redskaber og forståelse af den pædagogiske læreplan er essentielle redskaber for pædagogmedhjælpere. Derfor kommer pædagogmedhjælpere fra Aarhus Kommune på kursus på SOSU Østjylland.

7. august 2020

Anne-Sophie Lynggaard er konsulent i 'Pædagogik, Undervisning og Fritid' under Børn og Unge i Aarhus Kommune. Hun fortæller her, hvorfor kommunen har valgt at opkvalificere sine pædagogmedhjælpere med forløbet 'uddannelse for pædagogmedhjælpere i et 0-10 års perspektiv'.

Hvordan opstod idéen til kurset? 

Der har altid været et obligatorisk AMU-grundkursus for pædagogmedhjælpere. Imidlertid blev pædagogmedhjælperne ikke sendt på kurset. Som en del af en genforhandling af forhåndsaftalen for pædagogmedhjælpere var der enighed mellem FOA og Børn og Unge om at gøre forpligtelsen til at sende pædagogmedhjælperne på grundkurset tydeligere.

I den forbindelse ønskede Børn og Unge at udvikle grundkurset, så indholdet i højere grad svarede til det, som Børn og Unge ønsker, at pædagogmedhjælperne har indsigt i. 

Hvordan kunne I mærke, at der var behov for at opkvalificere pædagogmedhjælperne? 

I Børn og Unge lægger vi vægt på størst mulig kvalitet i de tilbud, vi har. Derfor mener vi, at det er afgørende, at de uuddannede pædagogmedhjælpere, der er ansat i vores institutioner, har et vist niveau af fagligt og teoretisk kendskab til det pædagogiske felt. 

Hvordan oplever skoler og institutioner, at pædagogmedhjælperne har udviklet sig efter at have gennemført kurset? 

Kurset er stadig så nyt, at vi endnu ikke kender effekten af kurserne. Vi får dog tilbagemeldinger fra ledere om, at pædagogmedhjælperne giver udtryk for, at de finder kurserne meningsfulde, deler faglige refleksioner over egen praksis med personalegruppen efterfølgende, og at deltagerne føler sig bedre klædt på til at indgå i relationer med børnene. Det stemmer godt overens med de data, som vi indhenter i en mini-survey på kurset. 

Håber I, at pædagogmedhjælperne, efter at have deltaget i kurset, får lyst til at blive i faget og tage en uddannelse som eksempelvis pædagogisk assistent eller pædagog? 

Ja, det håber vi. En af vores strategier i Børn og Unge er at sætte ind over for de rekrutteringsudfordringer vi har i forhold til uddannet personale.

Nogle vil måske mene, at det ikke er en forkert prioritering at bruge resurser på ’midlertidig arbejdskraft’, som mange pædagogmedhjælpere er. Hvorfor betragter I det som en investering? 

I princippet er pædagogmedhjælpere ikke mere midlertidig arbejdskraft end eksempelvis pædagoger. Vi ved ikke altid, om de pædagogmedhjælpere, vi ansætter, planlægger at blive i stillingen. Derudover; uanset om du er midlertidig arbejdskraft eller ikke, lægger vi i Børn og Unge vægt på, at vores medarbejdere kan levere den bedst mulige kvalitet ift. de børn og forældre, som bruger vores tilbud. 


Hvad vil du sige til andre kommuner, der overvejer at lave samme indsats?
 

At det er vigtigt at inddrage lederne i planlægningen af og fastlæggelse af indholdet i kurserne. Det er dem, der har størst indblik i, hvordan tilrettelæggelsen af kurset bedst muligt matcher med deres hverdag. Det er også vigtigt at være tydelig i kommunikationen omkring, hvorfor vi som arbejdsgiver vælger at sende medarbejderne på grundkursus – både overfor medarbejdere og ledere.