Du er student og hvad så nu?

Du er student og hvad så nu?

Kickstart din sundhedsfaglige karriere ved at kombinere det boglige fra din studentereksamen med nye faglige og praktiske kompetencer på bare 9 uger.

Forløbet for studenter er et forkortet grundforløb 2. Efter forløbet begynder du på hovedforløbet til SOSU Assistent. Her er du ansat og veksler mellem perioder med undervisning på skolen og længere perioder i oplæring.

Det er en uddannelse, hvor du bliver udfordret til at bruge dine kompetencer i nye sammenhænge og får praktisk erfaring. Vi arbejder med kommunikation, sygdomslære, anatomi og fysiologi, professionel omsorg og pleje, rehabilitering og førstehjælp.

Økonomi

Du kan få SU i de 9 uger, mens du tager grundforløbet.
Du kan også søge en arbejdsgiver (kommune) om ansættelse, mens du tager grundforløbet. Så får du elevløn under hele uddannelsen - både grundforløbet på 9 uger og hovedforløbet.

På hovedforløbet er du ansat og får elevløn. Der er mangel på SOSU-uddannede, så efter uddannelsen er du så godt som sikret et job.

Spørgsmål?

Line Raaby Poulsen

Vejleder

Silkeborg, Skanderborg

lrp@sosuoj.dk 23398546

Birgitte Lykke Rasmussen

Vejleder - Rekruttering, GF1 og GF2 SOSU i Skanderborg, EUV1: Pædagogisk Assistent

Aarhus

blr@sosuoj.dk 2516 3823