SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedsassistent

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet.
Social Og Sundhedsassistent
Aarhus, Silkeborg & Skanderborg
3 år og 4 måneder
Næste ansøgningsfrist: 26.06.24

Som social- og sundhedsassistent uddanner du dig til en nøglerolle inden for sundhedssektoren.

Du er den, der har overblikket over borgerens helbred, trivsel og sygepleje, og du bliver en nøglespiller i det tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Din rolle som social- og sundhedsassistent indebærer en unik kombination af omsorg, faglig viden og evnen til at støtte borgere i deres rehabilitering efter sygdom og til at hjælpe borgeren til at mestre sit eget liv.

Uddannelsen

Med uddannelsen lærer du at håndtere komplekse opgaver med professionalisme og med hjerte for mennesker. Social- og sundhedsassistentuddannelsen er din vej til en karriere, hvor din dedikation og faglige viden gør en afgørende forskel for andre.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en vekseluddannelse, hvor du både bliver undervist på skolen og er i oplæring ude i praksis.

Der er fire oplæringsperioder, som foregår i den kommune, hvor du er ansat. Du kommer i oplæring på et plejecenter, i psykiatrien, på sygehus og i hjemmeplejen.

Din dag på skolen

Din hverdag på skolen minder om det du møder, når du er færdiguddannet. Det betyder, at du laver masser af praktiske øvelser og simulationsarbejde, hvor du kan bruge den teori, du har lært i praksis. 
Du tilrettelægger aktiviteter for andre og besøger institutioner, og du arbejder i grupper med projekter og øvelser.

Du uddannes i grundlæggende sygepleje, rehabilitering, kommunikation og samarbejde med borgere og pårørende og bliver klædt på inden for ergonomi og arbejdsmiljø.

På skolen bliver du del af et godt fagligt og socialt fællesskab. Du møder dedikerede og dygtige undervisere og elever der respekterer og støtter hinanden. Du får også mulighed for at deltage i sociale arrangementer – det kan være fredagscafe, elevråd, gallafest, foredrag og meget andet.

Job og karriere

Når du er færdiguddannet, kommer du ud på et arbejdsmarked med stor jobsikkerhed. Du kommer typisk til at arbejde på plejecentre, hospitaler, i psykiatrien eller i hjemmeplejen.

Bliv klogere på uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb:

 • Du kan starte på Grundforløb 1, hvis det er mindre end to år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.
 • Du kan starte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et halvt år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.

Begge grundforløb varer 20 uger.

Efter et eller to grundforløb fortsætter du på hovedforløbet, der varer 2 år og 10 måneder. Her er du ansat ved en arbejdsgiver og får elevløn. Hovedforløbet veksler mellem perioder med skole og oplæring.

Klik og se uddannelsens opbygning:


Oplæring
Under uddannelsen er der fire oplæringsperioder, som foregår i den kommune, som har ansat dig. Du kommer i oplæring på et plejecenter, i psykiatrien, på sygehus og i hjemmeplejen.

Din arbejdsgiver finder lærepladser til dig under hele uddannelsen. Du kan ønske hvilke lærepladser, du gerne vil på, men det er din arbejdsgiver, som afgør hvilke steder, du skal i oplæring.

På hovedforløbet har du typisk 48 ugers undervisning og 100 uger i oplæring, fordelt på 5 perioder med skole og 4 perioder i oplæring.

Klik og se fordelingen af forløb med skole og oplæring på hovedforløbet:


Oplæring i udlandet
Som elev på SOSU Østjylland har du en fantastisk mulighed for at tage en del af din oplæring i udlandet. Se mulighederne her

Adgangskrav

Adgangskrav til Grundforløb 1

For at blive optaget på grundforløb 1 skal du have:

 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.
 • afsluttet 9.- eller 10. klasse for højst to år siden.

Adgangskrav til Grundforløb 2

For at blive optaget på grundforløb 2 skal du have:

 • bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.

Før du kan blive optaget på uddannelsen, laver vejlederne en samlet vurdering af din erfaring og kompetencer. Denne vurdering har betydning for, om du bliver optaget. Læs mere om vurderingen her.

Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du have bestået følgende for at kunne søge ind:

 • Dansk 3 - modul 5
 • Matematik trin 2

eller

 • FVU læsning trin 4
 • FVU matematik trin 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve i dansk og matematik på en af skolens afdelinger.

Du bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Se mere om optagelsesprøver.

Adgangskrav til hovedforløbet

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have:

 • bestået Grundforløb 2 SOSU
 • en læreplads (uddannelsesaftale) ved en arbejdsgiver

Er du uddannet social- og sundhedshjælper?
Du kan som uddannet social- og sundhedshjælper starte direkte på hovedforløbet, hvis du samtidig opfylder tre krav:

 • Bestået dansk på D niveau
 • Bestået naturfag på E niveau
 • Kompetencer svarende til kursus i elementær brandbekæmpelse og kursus i grundlæggende førstehjælp (12 timer).

Sådan søger du ind

Sådan søger du et grundforløb

 1. Find dokumentation frem.
  • dine eksamensbeviser (folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse)
  • hvis du har relevant erhvervserfaring: Bed din nuværende eller tidligere arbejdsgiver om at hjælpe med at udfylde en arbejdsgivererklæring og sende den til dig. 
   (Her er kriterierne for hvad der er relevant erfaring, som kan give afkortning af uddannelsen.)
 2. Log in på optagelse.dk med MitID
 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.
 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakten supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver). Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Hvornår kan du starte?

 • Grundforløb 1 starter én gang om året til august.
 • Grundforløb 2 starter tre gange om året i januar, maj og september.
 • Hovedforløbet starter tre gange om året i direkte forlængelse af Grundforløb 2.

Du kan se datoer og frister i oversigten, når du lukker den her pop-up besked.

Har du relevant erfaring?

Hvis du har relevant erfaring (fra arbejde eller uddannelse), kan du måske få afkortet noget af din uddannelse. Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du som udgangspunkt få afkortet uddannelsen med 6 måneder.

Sådan søger du, hvis du har relevant erfaring

 1. Find dokumentation frem.
  • dine eksamensbeviser (folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse)
  • hvis du har relevant erhvervserfaring: Bed din nuværende eller tidligere arbejdsgiver om at hjælpe med at udfylde en arbejdsgivererklæring og sende den til dig. 
   (Her er kriterierne for hvad der er relevant erfaring, som kan give afkortning af uddannelsen.)
 2. Log in på optagelse.dk med MitID
 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.
 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakt supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver). Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Job og videreuddannelse

Job

Som social- og sundhedsassistent arbejder du med at gøre en forskel for andre mennesker. Dine vigtigste opgaver er den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv.

Der er stor jobsikkerhed som social- og sundhedsassistent. Her kommer du typisk til at arbejde:

 • plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
 • sygehuse
 • psykiatrien
 • kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder

Videreuddannelse

Som uddannet social- og sundhedsassistent kan du søge ind på mange professionsbachelor-uddannelser via kvote 2:

 • sygeplejerske
 • socialrådgiver
 • ergoterapeut
 • fysioterapeut
 • jordemoder
 • bioanalytiker
 • pædagog
 • radiograf
 • tandplejer
 • katastrofe- og risikomanager
 • ernæring og sundhedsuddannelsen

Du har også mulighed for at tage forskellige efteruddannelseskurser.

Økonomi

På Grundforløb 1 og 2 kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år.
Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

På hovedforløbet får du elevløn eller voksenelevløn fra din arbejdsgiver, både i skoleperioder og i oplæringsperioder.
Du kan finde satser og betingelser for elevløn og voksenelevløn her (FOA)

Sådan søger du en læreplads

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Tag uddannelsen online

Vi tilbyder en del af uddannelsen online. Du kan nemlig tage Grundforløb 2 som onlineuddannelse og derefter fortsætte på hovedforløbet på skolen. Se mere om Grundforløb 2 Online

Digitech - fremtidens social- og sundhedsassistent

DigiTech er en toning af hovedforløbet på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvor du lærer kreativt at anvende teknologiske løsninger til at fremme borgerens livskvalitet.

DigiTech er for dig, der er nysgerrig på koblingen mellem teknologi, omsorg og livskvalitet. Du er dine kollegaers rollemodel, der kreativt anvender digitale løsninger til at fremme livskvaliteten hos borgeren og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Du arbejder innovativt og undersøgende med en teknologisk vinkel på emnerne. Du er nysgerrig og opsøger selv viden, er god til at samarbejde, og får stor frihed til at gå eksperimenterende til værks.

Under hele uddannelsen er du ansat ved en arbejdsgiver og får elevløn.

Se mere om Digitech

Ferie, uddannelsesordning mm.

Her finder du links til sider med informationer om uddannelsen såsom:

 • Skoleplan (datoer for opstart, afslutning og ferie)
 • Lokal uddannelsesplan (LUP)
 • Uddannelsesordning
 • Litteraturliste

Information om grundforløb 1 og 2 på uddannelsen

Information om hovedforløbet på uddannelsen

ForløbSted

Hovedforløb juni 2024

Aarhus & Silkeborg Find læreplads

Grundforløb 2 september 2024

Aarhus Tilmeld

Grundforløb 2 september 2024

Silkeborg & Skanderborg Tilmeld

Hovedforløb oktober 2024

Aarhus & Silkeborg Find læreplads

Grundforløb 2 januar 2025

Aarhus, Silkeborg & Skanderborg Tilmeld

Grundforløb 2 maj 2025

Aarhus, Silkeborg & Skanderborg Tilmeld

Skal du vælge EUD eller EUX?

Du kan tage uddannelsen til social- og sundhedsassistent som EUD eller EUX. Men hvad er egentlig forskellen?

EUD står for erhvervsuddannelse. Det er den "almindelige" uddannelse, hvor størstedelen af uddannelsen er oplæring. EUX står for erhvervsfaglig student. Det betyder, at du både tager en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen - så du kan læse videre,  ligesom hvis du gik i gymnasiet.

Skal Du Vælge EUD Eller EUX
Mød Steffi - social og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistent

Mød Steffi

"Kender du det, når man lægger puslespil, hvor den sidste brik kommer på plads og det hele bare er, som det skal være? Sådan havde jeg det, da jeg begyndte at arbejde på et plejehjem. Der vidste jeg, at det er sådan her jeg skal have med mennesker at gøre".

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Skolens vejledere hjælper dig gerne med spørgsmål om uddannelserne, adgangskrav, hjælp til at søge ind, muligheder for støtte og meget andet.

Du kan også besøge skolen, bestille et uddannelsesmagasin eller tilmelde dig et online infomøde.

Få hjælp fra en vejleder

DigiTech er fremtidens Social- og sundhedsassistent

DigiTech er en toning af hovedforløbet på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvor du lærer kreativt at anvende teknologiske løsninger til at fremme borgerens livskvalitet.

DigiTech er for dig, der er nysgerrig på koblingen mellem teknologi, omsorg og livskvalitet. Du er dine kollegaers rollemodel, der kreativt anvender digitale løsninger til at fremme livskvaliteten hos borgeren og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Digitech Social Og Sundhedsassistent

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Bevægelse2
Livet På Skolen Fællesskab4

Der er mange veje til en omsorgskarriere

Og du skal finde din vej. Måske har du brug for at blive bedre til dansk eller matematik, før du starter på en uddannelse? Måske vil du bare gerne snuse til faget på brobygning eller tage en EUD10?

Uanset din alder og erfaring er der en vej for dig.

Der Er Mange Veje Til En Omsorgskarriere