SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedshjælper

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er for dig, der vil gøre en forskel og fremme livskvaliteten for ældre, syge og handicappede.
Social- og sundhedshjælper1
Aarhus, Silkeborg & Skanderborg
1 år og 8 måneder
Næste ansøgningsfrist: 26.06.24

Som social- og sundhedshjælper skaber du tryghed og livskvalitet for andre mennesker.

Din vigtigste opgave at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du støtter og motiverer den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skaber struktur i hverdagen. 

Du er den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag, og du gør en direkte forskel i borgernes liv og er med til at forme et trygt og værdigt liv, selv i de mest sårbare øjeblikke.

Uddannelsen

Under uddannelsen kombinerer du viden om omsorg med praktiske færdigheder. Du lærer om grundlæggende pleje, kommunikation og om at skabe tillidsfulde relationer med borgeren, og du uddanner dig til en meningsfuld og ansvarsfuld karriere.

Uddannelsen veksler mellem undervisning og øvelser på skolen og længere tid i oplæring, hvor du afprøver dine færdigheder i praksis - både i hjemmeplejen og på et plejecenter.

En stor del af uddannelsen er oplæring. Der er to oplæringsperioder, som foregår i den kommune, hvor du er ansat. Du kommer i oplæring i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Din dag på skolen

Din hverdag på skolen minder om det du møder, når du er færdiguddannet. Det betyder, at du laver masser af praktiske øvelser og simulationsarbejde, du tilrettelægger aktiviteter for andre og besøger institutioner, og du arbejder i grupper med projekter og øvelser.

Hver dag er du fysisk aktiv med lege, spil eller motion på skolen. Du vil også have dage, hvor undervisningen foregår ude i praksis, det kan for eksempel være på plejehjem.

På skolen bliver du del af et godt fagligt og socialt fællesskab. Du møder dedikerede og dygtige undervisere og elever der respekterer og støtter hinanden. Du får også mulighed for at deltage i sociale arrangementer – det kan være fredagscafe, elevråd, gallafest, foredrag og meget andet.

Job og karriere

Når du er færdiguddannet, kommer du ud på et arbejdsmarked med stor jobsikkerhed. Som social- og sundhedshjælpere arbejder du på plejehjem, dagcentre og i borgerens eget hjem.

Bliv klogere på uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med et grundforløb:

 • Du kan starte på Grundforløb 1, hvis det er mindre end to år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.
 • Du kan starte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et halvt år siden, du afsluttede 9.- eller 10. klasse.

Begge grundforløb varer 20 uger.

Efter et eller to grundforløb fortsætter du på hovedforløbet, der varer 1 år og 2 måneder. Her er du ansat ved en arbejdsgiver og får elevløn. Hovedforløbet veksler mellem perioder med skole og oplæring.

Klik og se uddannelsens opbygning:


Oplæring

Under din uddannelse skal du i to oplæringsperioder, som foregår i den kommune, som har ansat dig. Du kommer i oplæring i hjemmeplejen og på et plejecenter.

På hovedforløbet har du typisk 17 ugers undervisning og 38 uger i oplæring.

Din arbejdsgiver finder lærepladser til dig under hele uddannelsen. Du kan ønske hvilke lærepladser, du gerne vil på, men det er din arbejdsgiver, som afgør, hvor du skal i oplæring.

Klik og se fordelingen af forløb med skole og oplæring på hovedforløbet:


Oplæring i udlandet

Som elev på SOSU Østjylland har du en fantastisk mulighed for at tage en del af din oplæring i udlandet. Se mere her >>

Adgangskrav

Adgangskrav til Grundforløb 1

For at blive optaget på grundforløb 1 skal du have:

 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.
 • afsluttet 9.- eller 10. klasse for højst to år siden.

Adgangskrav til Grundforløb 2

For at blive optaget på grundforløb 2 skal du have:

 • bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 9.- eller 10. klasse.

Før du kan blive optaget på uddannelsen, laver vejlederne en samlet vurdering af din erfaring og kompetencer. Denne vurdering har betydning for, om du bliver optaget. Læs mere om vurderingen her.

Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du have bestået følgende for at kunne søge ind:

 • Dansk 3 - modul 5
 • Matematik trin 2

eller

 • FVU læsning trin 4
 • FVU matematik trin 2

Opfylder du ikke adgangskravene?
Opfylder du ikke adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve i dansk og matematik på en af skolens afdelinger.

Du bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Se mere om optagelsesprøver.

Adgangskrav til hovedforløbet

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have:

 • bestået Grundforløb 2 SOSU
 • en læreplads (uddannelsesaftale) ved en arbejdsgiver

Sådan søger du ind

Sådan søger du et grundforløb

 1. Find dokumentation frem.
  • dine eksamensbeviser (folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse)
  • hvis du har relevant erhvervserfaring: Bed din nuværende eller tidligere arbejdsgiver om at hjælpe med at udfylde en arbejdsgivererklæring og sende den til dig. 
   (Her er kriterierne for hvad der er relevant erfaring, som kan give afkortning af uddannelsen.)
 2. Log in på optagelse.dk med MitID
 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.
 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakten supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning.

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver). Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Hvornår kan du starte?

 • Grundforløb 1 starter én gang om året til august.
 • Grundforløb 2 starter tre gange om året i januar, maj og september.
 • Hovedforløbet starter tre gange om året i direkte forlængelse af Grundforløb 2.

Du kan se datoer og frister i oversigten, når du lukker den her pop-up besked.

Har du relevant erfaring?

Hvis du har relevant erfaring (fra arbejde eller uddannelse), kan du måske få afkortet noget af din uddannelse.

Sådan søger du, hvis du har relevant erfaring

 1. Find dokumentation frem.
  • dine eksamensbeviser (folkeskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse)
  • hvis du har relevant erhvervserfaring: Bed din nuværende eller tidligere arbejdsgiver om at hjælpe med at udfylde en arbejdsgivererklæring og sende den til dig. 
   (Her er kriterierne for hvad der er relevant erfaring, som kan give afkortning af uddannelsen.)
 2. Log in på optagelse.dk med MitID
 3. Vælg uddannelse og uddannelsessted og send ansøgningen.
 4. Nu har du søgt optagelse på skolen. Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

Har du brug for hjælp med at søge ind? Kontakt supporten på optagelse.dk på 70 21 21 51 eller gå til deres eVejledning

Har du to års relevant erfaring?

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring og er fyldt 25 år, kan du tage uddannelsen på kun 17 uger. Det hedder Erhvervsuddannelse for voksne (EUV1). Se mere om muligheden her

Sådan søger du en læreplads

Du søger ind på hovedforløbet ved at finde en læreplads ved en kommune (arbejdsgiver). Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Job og videreuddannelse

Job

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med at gøre en forskel for andre mennesker. Du støtter og motiverer den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver, og du er den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Der er meget stor jobsikkerhed i faget. Her kommer du typisk til at arbejde:

 • på plejehjem og bosteder, hvor der bor mennesker med brug for hjælp døgnet rundt
 • i dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgere, der bor i deres eget hjem.
 • i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres private hjem og hjælper dem der, hvor de har behov for hjælp.

Videreuddannelse

Hvis du får lyst til at videreuddanne dig, kan du som social- og sundhedshjælper søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent og få merit, så uddannelsen bliver seks måneder kortere.

Du har også mulighed for at tage forskellige efteruddannelseskurser.

Økonomi

På Grundforløb 1 og 2 kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år. 
Du kan også søge om læreplads ved en arbejdsgiver på grundforløb 2. Så er du ansat og får elevløn eller voksenelevløn. Se hvordan du søger en læreplads herunder.

På hovedforløbet får du elevløn eller voksenelevløn fra din arbejdsgiver, både i skoleperioder og i oplæringsperioder.
Du kan finde satser og betingelser for elevløn og voksenelevløn her (FOA)

Sådan søger du en læreplads

Du kan oprette en profil på lærepladsen.dk eller søge elevstillinger direkte på kommunernes sider her:

Tag uddannelsen online

Vi tilbyder en del af uddannelsen online. Du kan nemlig tage Grundforløb 2 som onlineuddannelse og derefter fortsætte på hovedforløbet på skolen. Se mere om Grundforløb 2 Online

Social- og sundhedshjælper på 17 uger

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du blive social- og sundhedshjælper på 17 uger. Du starter direkte på hovedforløbet og tager uddannelsen med merit for oplæringen.

Du kan også tage uddannelsen som 2 AMU-pakker og derefter 10 ugers uddannelse.

Social- og sundhedshjælper på 17 uger

Social- og sundhedshjælper på 10 uger med AMU-pakker

Ferie, uddannelsesordning mm.

Her finder du links til sider med informationer om uddannelsen såsom: 

 • Skoleplan (datoer for opstart, afslutning og ferie)
 • Lokal uddannelsesplan (LUP)
 • Uddannelsesordning
 • Litteraturliste 

Information om grundforløb 1 og 2 på uddannelsen

Information om hovedforløbet på uddannelsen

ForløbSted

Hovedforløb juni 2024

Aarhus, Silkeborg & Skanderborg Find læreplads

Grundforløb 2 september 2024

Aarhus Tilmeld

Grundforløb 2 september 2024

Silkeborg & Skanderborg Tilmeld

Hovedforløb oktober 2024

Aarhus & Silkeborg Find læreplads

Grundforløb 2 januar 2025

Aarhus, Silkeborg & Skanderborg Tilmeld

Grundforløb 2 maj 2025

Aarhus, Silkeborg & Skanderborg Tilmeld
Mød Moni - Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper

Mød Moni

"Når vi er sammen med borgerne, så giver vi alt hvad vi kan. Så de kan føle, at de er hos familie. Jeg føler mig stolt, når jeg er på arbejde. Jeg er en vigtig person".

"Jeg vil gerne gøre en forskel for ældre mennesker. Jeg vil gerne hjælpe andre så meget, som jeg kan".

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Skolens vejledere hjælper dig gerne med spørgsmål om uddannelserne, adgangskrav, hjælp til at søge ind, muligheder for støtte og meget andet.

Du kan også besøge skolen, bestille et uddannelsesmagasin eller tilmelde dig et online infomøde.

Få hjælp fra en vejleder
Social- og sundhedshjælper på 17 uger

Har du relevant erhvervserfaring?

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du blive social- og sundhedshjælper på kun 17 uger (EUV1).

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Bevægelse2
Livet På Skolen Fællesskab4

Der er mange veje til en omsorgskarriere

Og du skal finde din vej. Måske har du brug for at blive bedre til dansk eller matematik, før du starter på en uddannelse? Måske vil du bare gerne snuse til faget på brobygning eller tage en EUD10?

Uanset din alder og erfaring er der en vej for dig.

Der Er Mange Veje Til En Omsorgskarriere