Skip to main content

SOSU Assistent

Uddannelsen som SOSU Assistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet.

Hvad er en SOSU Assistent?

SOSU Assistenter arbejder på hospitaler, plejehjem, psykiatriske institutioner og i hjemmeplejen.

Som SOSU Assistent er dine fornemmeste opgaver den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv.

Hvordan bliver man SOSU Assistent?

Uddannelsen til SOSU Assistent er en erhvervsuddannelse med praktik og skoleforløb.

Det starter med et grundforløb med undervisning.
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse starter du på Grundforløb 1. Alle andre starter på Grundforløb 2. Begge forløb tager et halvt år.

Efter grundforløbet søger du om optagelse på hovedforløbet ved en arbejdsgiver. Hovedforløbet skifter mellem længere perioder med praktik og perioder med undervisning på skolen. Når du har bestået praktikken og dine eksaminer er du udlært som SOSU Assistent.

Læs mere om de enkelte forløb i uddannelsen herunder.

Hvor lang tid tager det at blive SOSU Assistent?

Hovedforløbet tager 2 år og ti måneder.
Grundforløb 1 og 2 tager begge et halvt år.

Så hvis du kommer direkte fra folkeskolen eller efterskole tager det 3 år og ti måneder. Hvis du kun skal have grundforløb 2 tager det 3 år og fire måneder.

Hvad giver SOSU Assistent uddannelsen adgang til?

Som uddannet SOSU Assistent kan du enten finde arbejde eller læse videre på en professionsbachelor, fx. sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut eller jordemoder.

Sådan bliver du SOSU Assistent:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores uddannelsesvejledere står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt en vejleder >>