Sprog og kultur

Sprog og kultur

Vil du udvikle dine kompetencer til at modtage og vejlede elever med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk? På uddannelsen får du indsigt i de forventninger og den forståelse eleven kommer med og dermed viden om, hvordan du møder og vejleder eleven.