SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser Læringscenter for Demens

Læring om demens på en måde, så det forankres i en eksisterende praksis, bidrager til den faglige opkvalificering og bliver katalysator for forandring af praksis.
Læringscenter for Demens

Velkommen til Læringscenter for Demens

Underviserne i Læringscenter for Demens er alle sundhedsuddannede og erfarne praktikere, hvorfor de har en dyb forståelse af det professionelle omsorgsarbejdes komplekse dimensioner, karakter og rammer.

Vi søger aktivt at inddrage og anerkende kursisternes egne erfaringer, viden og eksempler med henblik på at skabe en læring, der er meningsfuld og praksisnær.

Nyerhvervet viden og handlemønstre kan først integreres i eksisterende praksis, når læringen foregår med klare rammer, åbenhed og en tryghed hvori den enkelte kursist kan udvide sin forståelseshorisont og opnå en transformativ læring.

I Læringscenter for Demens er vi opmærksomme på, at vi som mennesker lærer på forskellig vis. Mange af vores kursister har tidligere dårlige erfaringer med læring, hvorfor det er vores fornemmeste opgave at differentiere vores metoder. Med vores Demenssimulator har vi et unikt fokus på kropslig læring.

Vores målgruppe er mennesker med demens tæt inde på livet, både som professionel, men også som pårørende, frivillig eller anden kontaktflade.

Demenssimulation

Demenssimulation Efteruddannelse og kurser

På SOSU Østjylland står nordens første demenssimulator. Simulatoren giver en helt unik måde at lære om demens, hvor man på egen krop oplever, hvad det vil sige at leve med demens.

Forløb udviklet til jer og jeres behov

AMU-forløb om demens Efteruddannelse og kurser

SOSU Østjylland udbyder en bred vifte af AMU-forløb med fokus på demens. Forløbene har en varighed på 3-5 dage. De kan gennemføres som selvstændige uddannelsesforløb eller de kan kombineres, og demenssimulatoren kan tilkøbes til forløbene.

Særligt tilrettelagte forløb om demens

Særligt tilrettelagte forløb om demens Efteruddannelse og kurser

Der er mange måder at lære om demens. Vi tilbyder både workshops, mindre forløb og konsulentydelser.