SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Uddannelser På vej til SOSU

Et forløb for tosprogede, der ønsker at blive klar til uddannelsen som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Om forløbet

Målgruppe

Forløbet henvender sig til tosprogede, der ønsker og kan have gavn af en opkvalificering af deres dansksproglige forudsætninger, for at blive klar til en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Deltagerne kan have været i Danmark i ganske kort tid eller i flere år. Det kan være personer, der er i beskæftigelse eller personer, der er ledige eller er på anden forsørgelse.

Forudsætninger for deltagelse

Deltagerne skal have fast bopæl (i CPR-registret) eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Dette forløb er dermed ikke rettet mod asylansøgere, der ikke har opnået opholdstilladelse.

Deltagerne skal som minimum have dansksproglige forudsætninger svarende til prøve i Dansk 2 i danskuddannelserne. Det er de faktiske sproglige færdigheder, der henvises til, og det er derfor ikke et krav, at deltageren har bestået prøven i Dansk 2.

Det er obligatorisk at gennemføre en sprogtest forud for deltagelse i forløbet for at afklare, om deltageren har tilstrækkelige sproglige færdigheder til at få udbytte af forløbet. Testen gennemføres løbende hos SOSU Østjylland.

Indhold og temaer

På forløbet arbejder vi intensivt med det danske sprog i kombination med faglig introduktion til sundhed- og omsorgsområdet.

Undervisningen foregår på dansk og har fokus på sprog (fagrettet), kultur og sundhedsfaget – i nævnte rækkefølge.

Vi arbejder med temaer som:

  • Det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem
  • Sundhedsvæsenets opbygning i Danmark
  • Rehabilitering. livskvalitet og andre centrale sundhedsbegreber
  • Ældrepleje og omsorg – hyppigste forekommende sygdomme hos ældre
  • Hygiejne
  • Arbejdsmiljø, ergonomi, etik og adfærd

Ved forløbets afslutning har deltagerne mulighed for at søge ind på Grundforløb Plus eller Grundforløb 2 (ved bestået optagelsesprøve i dansk og matematik jf. gældende lovgivning).

Varighed og pris

Forløbet varer 32 uger inkl. ferie.

Forløbet kan gennemføres på to måder:

  1. Deltageren ansættes af kommunen, og dermed kan arbejdsgiveren søge om VEU-godtgørelse i alle de uger, hvor deltagerne er på AMU-uddannelse. Deltagerne må ikke have et højere uddannelsesniveau end faglært. Det er gratis at deltage for målgruppen, men der er deltagerbetaling på kr. 4.690,00 på forløbet.

  2. Jobcentret betaler for deltagerne og sikrer mulighed for virksomhedspraktik. Prisen for jobcentret er kr. 71.309.

Spørgsmål og tilmelding

Ved spørgsmål eller ønske om tilmelding kan du kontakte:

Livet på skolen

Din hverdag på SOSU Østjylland skal være fuld af læring og i balance. Uanset om du er elev, kursist eller medarbejder. Derfor er der også meget andet end undervisning på SOSU Østjylland. Her kan du blive klogere på alt det udenom - skema, kantine, fredagscafe, studiecafe, elevråd, Skills og meget mere.

Gør dig klogere på livet
Livet På Skolen Fællesskab4