Skip to main content

SOSU Hjælper

Uddannelsen som SOSU Hjælper er for dig, der vil gøre en forskel og fremme livskvaliteten for ældre, syge og handicappede.

Hvad er en SOSU Hjælper?

SOSU Hjælpere arbejder på plejehjem, dagcentre og i borgerens eget hjem.

Som SOSU Hjælper er din vigtigste opgave at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du støtter og motiverer den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skaber struktur i hverdagen. Du er den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Uddannelsen til SOSU Hjælper er en erhvervsuddannelse med praktik- og skoleforløb.

Sådan bliver du SOSU Hjælper:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores uddannelsesvejledere står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt en vejleder >>