Skip to main content

SOSU Hjælper

Uddannelsen som SOSU Hjælper er for dig, der vil gøre en forskel og fremme livskvaliteten for ældre, syge og handicappede.

Hvad er en SOSU Hjælper?

SOSU Hjælpere arbejder på plejehjem, dagcentre og i borgerens eget hjem.

Som SOSU Hjælper er din vigtigste opgave at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du støtter og motiverer den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skaber struktur i hverdagen. Du er den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.


Hvordan bliver man SOSU Hjælper?

Uddannelsen til SOSU Hjælper er en erhvervsuddannelse med praktik og skoleforløb.

Det starter med et grundforløb med undervisning.
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse starter du på Grundforløb 1. Alle andre starter på Grundforløb 2. Begge forløb tager et halvt år.

Efter grundforløbet søger du om optagelse på hovedforløbet ved en arbejdsgiver. Hovedforløbet skifter mellem længere perioder med praktik og perioder med undervisning på skolen. Når du har bestået praktikken og dine eksaminer er du udlært som SOSU Hjælper.

Læs mere om de enkelte forløb i uddannelsen nederst på den her side.

Hvor lang tid tager det at blive SOSU Hjælper?

Hovedforløbet tager 1 år og to måneder.
Grundforløb 1 og 2 tager begge et halvt år.

Så hvis du kommer direkte fra folkeskolen eller efterskole, tager det 2 år og to måneder. Hvis du kun skal have grundforløb 2, tager det 1 år og otte måneder.

Hvad giver SOSU Hjælper uddannelsen adgang til?

Som uddannet SOSU Hjælper kan du enten finde arbejde eller søge ind på SOSU Assistent uddannelsen og få merit, så din SOSU Assistent-uddannelse bliver 6 måneder kortere.

Sådan bliver du SOSU Hjælper:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Vores uddannelsesvejledere står klar til at svare på dine spørgsmål.

Kontakt en vejleder >>