Tandklinikassistentuddannelsen fortsætter i Aarhus hos SOSU Østjylland

Tandklinikassistentuddannelsen fortsætter i Aarhus hos SOSU Østjylland

Det bliver også i fremtiden muligt at uddanne sig til tandklinikassistent i Aarhus. Den 1. august 2023 overtager SOSU Østjylland uddannelsen fra Aarhus Universitet.

Der er godt nyt til nuværende og kommende elever på uddannelsen til tandklinikassistent i Aarhus. SOSU Østjylland overtager udbuddet af uddannelsen, så elever fortsat kan uddanne sig til tandklinikassistenter i Aarhus. 

Hidtil har tandklinikassistentuddannelsen i Aarhus været udbudt af Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) på Aarhus Universitet, der har været en af landets største udbydere af uddannelsen. Men nu har universitetet besluttet at lukke uddannelsen fra 1. august 2023.

Derfor har SOSU Østjylland søgt om og har fået tildelt udbudsretten til uddannelsen.

Dermed bliver det fortsat muligt for både nuværende og kommende elever at tage uddannelsen i deres nærområde, og det glæder direktør på SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen.

- Vi er meget glade for at kunne fortsætte tandklinikassistentuddannelsen i Aarhus. Vi ved, at efterspørgslen efter dygtige tandklinikassistenter allerede i dag er stor, og at der også i fremtiden bliver stor efterspørgsel efter denne faggruppe. Derfor er det vigtigt, at vi nu har sikret, at uddannelsen stadig tilbydes i det østjyske område, siger Anette Schmidt Laursen.

I dag går de elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, på Grundforløb 1 hos SOSU Østjylland, inden de går videre på Grundforløb 2 og hovedforløbet hos IOOS, Aarhus Universitet. Fra august 2023 bliver hele uddannelsen samlet under ét tag sammen med SOSU Østjyllands øvrige sundhedsfaglige uddannelser.

- Vi ser spændende muligheder for at skabe et uddannelsestilbud af høj kvalitet, når tandklinikassistenterne fremover skal uddannes samme sted, hvor de andre sundhedsfaglige erhvervsuddannelser findes. Tandklinikuddannelsen har flere af de samme fagligheder som på SOSU-uddannelserne, så vi ser frem til at kunne tilbyde eleverne ét samlet forløb i et attraktivt studiemiljø, siger Anette Schmidt Laursen.

Godt samarbejde holder uddannelsen i Aarhus

Hun er samtidig glad for et rigtig godt samarbejde med Institut for Odontologi og Oral Sundhed og det faglige råd i processen med overtagelsen af uddannelsen.

- Samarbejdet med IOOS på Aarhus Universitet omkring overtagelsen af dette udbud har været forbilledligt, ligesom opbakningen fra både regionsrådet i Region Midtjylland og det faglige udvalg for tandklinikassistentuddannelsen (FUTKA) har været helt afgørende for, at det nu er lykkedes at fastholde tandklinikassistentuddannelsen i Aarhus, siger Anette Schmidt Laursen.

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed er man tilfredse med, at SOSU Østjylland overtager uddannelsen, så det fortsat er muligt at uddanne sig til tandklinikassistent i Aarhus

- Det er vemodigt for os at lukke uddannelsen til tandklinikassistent på Aarhus Universitet, og derfor er vi rigtig glade for, at SOSU Østjylland fra august i år kan udbyde en uddannelse til tandklinikassistent, så Aarhus også fremover kan uddanne dygtige klinikassistenter til alle landets tandklinikker. Det er både godt for de kommende elever, for standens fremtid og for den generelle tandsundhed i Danmark, siger Siri Beier Jensen, der er institutleder på Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

Uddannelsesstarter

SOSU Østjylland overtager formelt uddannelsen pr. 1. august 2023. De elever, der lige nu er i gang med uddannelsen, vil blive kontaktet, så det sikres, at de kan fortsætte deres uddannelsesforløb.

Fra januar 2024 forventer vi, at de første nye elever på uddannelsens Grundforløb 2 og hovedforløb kan starte op.

Når uddannelsen er fuldt integreret på skolen forventes 50 elever at starte op på Grundforløb 2 og 120 elever at være i gang med uddannelsens hovedforløb hvert år.