SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Efteruddannelse og kurser Særligt tilrettelagte forløb om demens

Der er mange måder at lære om demens. Vi tilbyder både workshops, mindre forløb og konsulentydelser.
Særligt tilrettelagte forløb om demens

Se udbuddet her - eller kontakt os gerne med andre ønsker

2-3 dages forløb

Forebyggelse af indlæggelser af mennesker med demens (3 dage)

Mennesker med demens får et ringere udbytte af en indlæggelse end aldersvarende mennesker uden demens. Desuden har de statistisk set længere indlæggelser og det kan forværre demenssymptomerne.

Hospitalsansatte har et andet fokus end på selve demensplejen og har dermed ikke erfaring med demensadfærden. Der er derfor god grund til at forebygge indlæggelser af mennesker med demens ved bl.a. at udnytte ressourcerne i det nære sundhedsvæsen

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle ansat i primærsektoren, der arbejder med demensramte.
Download faktaark >>

Simulation som metode til læring om demens (2 dage)

På dette forløb oplever du hvordan simulation kan skabe kropslig læring. I forløbet arbejder vi med sansestimuli og hvordan mennesker med demens, kognitive udfordringer eller funktionsnedsættelser oplever hverdagen, samt hvordan velfærdsteknologier og simulation kan understøtte dig i dit arbejde med mennesker med demens.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, der arbejder med mennesker med demens på daglig basis.
Download faktaark >>


Sansearbejde i demensplejen (3 dage)

Forløbet foregår i vores nyetablerede sansestue på afdelingen i Aarhus. Du får her mulighed for at afprøve både nye, men også velkendte velfærdsteknologier.

Forløbet indeholder mange praktiske øvelser, mens vi sætter fokus på, hvordan man arbejder med high og low arousal i dagligdagen. Undervisningen er bygget op om og har fokus på sanselig og kropslig læring, understøttet af de nyeste teknologier i sansestuen.

Omdrejningspunktet for forløbet er mennesker med demens og der vil være små oplæg bl.a. ud fra Bo Hejlskovs teori om affektregulering.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, der arbejder med mennesker med demens på daglig basis.
Download faktaark >>

Workshops

Workshops for fagpersonale

Workshops kan laves for en personalegruppe, en ledergruppe eller en hel arbejdsplads. Der er mulighed for at tilpasse dagen, så den passer til netop jeres behov.

Workshops kan bookes i 2 pakker, der begge er med forplejning:

  • 4 timer, max 6 deltagere kr. 10.800
  • 8 timer, max 12 deltagere kr. 19.800

Indholdet for workshops med læringscentrets demenssimulator bygges op omkring et relevant tema.

Dagen indeholder både simulation, faglige oplæg og refleksion samt dialog om de opgaver og udfordringer, I står overfor.
Du kan læse mere om workshops til fagpersonale her >>


Workshops for pårørende/frivillige

Workshops kan laves for dig som frivillig/pårørende til en demensramt, der gerne vil være bedre til at forstå og omgås mennesker med demens. Der er mulighed for at tilpasse dagen, så den passer til netop jeres behov.

Workshops kan bookes i 2 pakker, der begge er med forplejning:

  • 4 timer, max 6 deltagere kr. 8.800
  • 8 timer, max 12 deltagere kr. 15.800

Indholdet for workshops med læringscentrets demenssimulator bygges op omkring et relevant tema. Dagen indeholder både simulation, faglige oplæg og refleksion samt dialog om de opgaver og udfordringer, I står overfor.
Du kan læse mere om workshops til pårørende/frivillige her >>

Sansestimulation

Vores sanser er fundamentale i forhold til at kunne forstå os selv og vores omverden – og har en grundlæggende betydning for den enkeltes trivsel.

På SOSU Østjylland har vi etableret sansestuer, hvor formålet er, at blive bedre til at forstå sansestimulering, samt hvordan det kan understøtte arbejdet med vores sanser. Vi anvender sansestuerne som understøttende aktiviteter på lige fod med skolens sengestuer, ældreboliger, læringslab og øvrige lokalefaciliteter.

Stuerne er indrettet med udgangspunkt i praksisnærhed, der matcher fremtidens efterspørgsel og er dermed dynamisk, med mulighed for ændringer efter behov. Omdrejningspunktet er kropslig læring, refleksion og valg af sansestimulation som en non-farmakologisk intervention ud fra et faglig kvalificeret og målrettet valg.

Sansestuen i Aarhus

Sansestuen er indrettet mod en bred målgruppe, fra det lille barn til voksen (rask - fysisk/psykisk udviklingshæmmet) med mulighed for fremme af såvel høj som lav arousal.

Der er i lokalet redskaber til rådighed med afsæt i snoezel-konceptet, hvor også farver har betydning for skabelsen af trygge, behagelige og stimulerende rammer.

Stuen har bl.a. Gyngestol med musik og Abrace stol fra Wellness Nordic, dobbelt gyngestol (130x120x82), vandseng med musik (140x220), kuglebassin, boblerør, fiberoptiske tæpper, mv.

Sansestuen i Silkeborg

Sansestuen er indrettet med udgangspunkt i low arousal målrettet den ældre befolkning med kognitive/ sansemæssige udfordringer.

Stuen indeholder et begrænset antal redskaber, for at skabe mulighed for rolige omgivelser.

Stuen har bl.a. Calm-viso demensstuen, gyngestole, tyngdeprodukter, stol fra Protac, Inmu - musikpuder til high som low arousal, terapi-bamser, samt diverse sansestimulerende redskaber fx bolde, dufte, kirurgiske børster etc.

Workshop 

Vi tilbyder en 4-timers workshop, hvor vi har fokus på brugen af sansestimulation til ældre, der er ramt af neurodegenerative sygdomme (demens, Parkinson, multiple sklerose).
Du kan læse mere om workshoppen her >>

Konsulentfunktion

Det kan være en udfordring at sende medarbejdere på kursus, da de ofte er svære at undvære på arbejdspladsen.

Det er vi bevidste om i Læringscenter for Demens. Derfor tilbyder vi også at komme ud som konsulenter. Vi kan f.eks. følge forløb på arbejdspladsen og yde direkte undervisning for et mindre antal medarbejdere:

  • Vejledende forløb med onsite aktionslæring
  • Praktisk understøttelse af refleksiv dialog i praksis