SOSU Østjylland | Gør dig klogere på livet

Om SOSU Østjylland Strategisk og pædagogisk grundlag

Se mere om skolens vision, mission, værdigrundlag og Fælles pædagogisk-didaktiske grundlag.
Strategisk Og Pædagogisk Grundlag (1)
Vision og mission

Vision og mission


SOSU Østjylland

  • Gør dig klogere på livet
  • Den oplagte vej for alle, der ønsker en omsorgskarriere
  • En meningsfuld hverdag, hvor fællesskab, sundhed og pædagogik er i balance

SOSU Østjyllands mission

  • Uddanne til de erhverv, hvor mennesker arbejder med mennesker samt motivere til livslang læring og personlig udvikling.
  • Styrke elevernes dannelse som stolte fagprofessionelle og som aktive, demokratiske borgere med internationalt udsyn.
  • Skabe kvalitetsuddannelser i tæt samarbejde med vores omverden med afsæt i fremtidens teknologier og nyeste viden.

Værdigrundlag

SOSU Østjyllands værdigrundlag er nøje knyttet til skolens mission. Mens missionen viser skolens opgave, fortæller værdierne noget om måden, vi er sammen om at løse opgaverne på.

Et værdigrundlag skal ikke bare være noget, vi pynter os med for at tage os godt ud. Det er en nødvendig forudsætning for kloge beslutninger og god adfærd.

Værdier er at sammenligne med personlighedstræk. Værdierne er de få, stærke begreber, som skal kendetegne vores organisation i et og alt. Værdierne er vores fælles etiske guidelines. Vi bestræber os hver især på at leve op til værdierne - og vi bruger dem ikke til at måle eller dømme andre.

I dagligdagen hjælper værdigrundlaget os med, hvordan vi samarbejder som kollegaer, hvordan vi lykkes med at løse vores opgaver, og hvordan vi navigerer og udvikler os gennem:

  • Fællesskab
  • Ordentlighed
  • Faglighed
  • Mod

Fælles pædagogisk-didaktisk grundlag

SOSU Østjyllands kerneopgave er at uddanne og efteruddanne fagprofessionelle medarbejdere til en omsorgskarriere inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Skolen udbyder derfor en mangfoldighed af uddannelser og efteruddannelse indenfor social- og sundhed, det pædagogiske område, og det præhospitale område.

SOSU Østjyllands Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag (FPDG) beskriver målsætningerne for arbejdet med og udviklingen af pædagogik og didaktik, og gælder for det samlede pædagogiske personale.

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag