SOSU Østjylland er Verdensmålsskole

SOSU Østjylland er Verdensmålsskole

Som uddannelsesinstitution er vi bevidste om vores ansvar i den bæredygtige dagsorden. Vi har fokus på at drive skolen med et bæredygtig mindset, samt at udbrede kendskabet til verdensmålene blandt vores elever, så de opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling i deres hverdag og indenfor deres fag.

De bæredygtige indsatser spirer i alle hjørner af SOSU Østjyllands tre afdelinger. Vi har ”vilde plæner”, som et forsøg på at skabe biodiversitet til glæde for insekt- og dyrelivet. Eleverne laver "skobyttestationer" og andre genbrugsinitiativer, og i de kreative fag laves der kunst af brugt julegavepapir, eller skrald der er samlet op i naturen. Men bæredygtighed er meget mere end det.

Det handler også om menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Med skolens fokus på verdensmål ønsker vi at klæde eleverne på til at tænke, reflektere, udvikle, tilrettelægge og handle ud fra et bæredygtigt mindset. På den måde bliver de rollemodeller for de borgere, kollegaer og ledere de møder i deres kommende arbejde.